توشيبا – التفاصيل تصنع الفرق

<style> .manufacture-info { max-width: 1350px; width: 100%; margin: auto auto; display: block; background-color: #ffffff; font-size: 14px; position: relative; } .manufacture-info .full-block { width: 100%; margin: auto auto; text-align: center; } .manufacture-info .full-block img { max-width: 100%; margin-top: 20px; } .manufacture-info .half-block { display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-left { margin-left: 1%; display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-right { margin-right: 1%; float: right; display: inline-block; } .manufacture-info .box70 { width: 55%; } .manufacture-info .box30 { width: 38%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box50 { width: 45%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box33 { width: 30%; float: left; margin-left: 2.5% !important; margin-bottom: 40px; } .manufacture-info .box33 img { max-width: 80%; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .box33 h1 { font-size: 18px !important; line-height: 25px; } .manufacture-info .box33 ul { list-style: none; } .manufacture-info .box33 ul li { list-style: disc; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .half-block-left img, .manufacture-info .half-block-left img { max-width: 100%; } .padding { padding: 0px 0 40px 0; } .padding-top { padding: 40px 0 0 0; } .padding-bottom { padding: 0 0 40px 0; } .margin3 { margin-left: 3% !important; } .manufacture-info h1, .manufacture-info h1.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p { font-size: 14px; margin: 12px 0; } .manufacture-info p a, .manufacture-info p a:link { color: #ff1620; text-decoration: underline; font-size: 15px; } a.nodec { font-size: 1.8rem; text-decoration: none !important; } .manufacture-info .center { text-align: center; } .manufacture-info .left { text-align: left; } .manufacture-info .right { text-align: right; } .manufacture-info h1.big { font-size: 22px; color: #ff1620; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; } .manufacture-info h1.caps { font-size: 24px; margin-bottom: 30px; color: #313441 !important; } .manufacture-info h1.blk { color: #313441 !important; } .manufacture-info h1.small { font-size: 1.1rem; } .manufacture-info p.big { font-size: 22px; } .manufacture-info p.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p.small { font-size: 14px; color: #666; margin: 0px 0; } .manufacture-info h1.black { color: rgb(66, 66, 66); line-height: 26px; margin-bottom: 10px; } .brdr { border: 1px solid #e1e1e0; margin-top: 10px; padding-top: 20px; } @media screen and (max-device-width: 768px) { .manufacture-info .full-block { width: 97%; } .manufacture-info .half-block-left, .manufacture-info .half-block-right { width: 90% !important; float: none; display: block; text-align: left; margin: auto auto; } } .bosch-overlay { display: none; background-color: rgb(0, 0, 0, 0.0); width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 10; } .bosch--main { background-color: #fff; border: 1px solid #e1e1e0; padding: 20px 20px; } .bosch--main-banner { max-width: 100%; } .brand-top--logo { background-color: #F2F2F2; padding: 15px 22px; border: 1px solid #e1e1e0; display: none; position: relative; } .brand-top--logo ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: left; margin-right: 20px; line-height: 30px; } .brand-top--logo ul li a { color: #095c9a; text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 14px; } .brand-top--logo img { float: right; max-height: 30px; } .bosch--header-text { margin-left: 270px; margin-right: 10px; padding-top: 0px; } .bosch--header-text a, .bosch--header-text a:link { color: #003C69; text-decoration: none; font-weight: 600; } .bosch--header-text h1 { font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: #313441; line-height: 25px; } .bosch--header { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5J1HL4f8II03nIu33R6Nm8/e95ce588cca82cf52206640cf3be0e08/toshiba-landing-banner.png?w=1000); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; border-radius: 15px; padding-bottom: 10px; } .bosch--categories a { color: #3a3a3a; font-size: 13px; font-weight: 600; } .bosch--categories { width: 50%; float: left; margin-top: 10px; } .bosch--categories-contents h2 { font-size: 20px; } .bosch--odd { margin-right: 5px; } .bosch--even { margin-left: 5px; } .bosch--categories-text { padding: 30px; width: 55%; float: left; font-size: 17px; } .bosch--categories-text p { font-size: 16px; } .bosch--categories-grid { background-color: #f2f2f2; background-repeat: no-repeat; background-position-x: right; background-position-y: bottom; min-height: 415px; } .bosch--categories-grid.dishwasher { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/dishwasher-bg.png); } .bosch--categories-grid.laundry { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/laundry-bg.png?3231); } .bosch--categories-grid.refrigeration { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/ref-bg.png); } .bosch--categories-grid.cooking { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cooking-bg.png); } .bosch--categories-grid.cleaning { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cleaning-bg.png); } .bosch--categories-grid.small-appliances { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/small-appliances-bg.png); } button.slick-prev.slick-arrow:after, button.slick-next.slick-arrow:after { content: ''; font-style: normal !important; font-weight: normal !important; font-variant: normal !important; text-transform: none !important; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; font-size: 15px; color: #000; } button.slick-prev.slick-arrow, button.slick-next.slick-arrow { display: inline-block; font-size: 0; border: 0; padding: 0; margin: 0; position: absolute; left: 10px; z-index: 2; background: transparent; margin-top: -5px; top: 50%; } button.slick-prev.slick-arrow { left: 10px; transform: rotate(180deg); } button.slick-next.slick-arrow { right: 10px; left: auto; } .slick-slide img { width: 100%; } .read-more, .read-more:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #ec1c24; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .shop-now, .shop-now:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #ec1c24; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); } .round-arrow { width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px; background-color: #ff1620; border-radius: 50%; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; } .round-arrow .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); position: absolute; left: 7px; top: 5px; } .bottom-box { padding: 3% 2%; margin: 3%; border-radius: 10px; text-align: center; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; } .bottom-box img { margin-bottom: 8px; max-width: 400px; display: initial; } .bosch-toggle-menu { display: none; } @media screen and (max-width: 1024px) { .bosch--header-text { margin-left: 405px; } } @media screen and (max-width: 991px) { .bosch--header-text { margin-left: 260px; } .bosch--header { background-position-x: -160px; } .bosch--categories-grid { background-position: right -70px bottom 0; } .bosch--categories-text { width: 70%; } .bosch--main { padding: 0px; } .bosch--categories { margin-top: 2px; } .bosch--even { margin-left: 1px; } .bosch--odd { margin-right: 1px; } } @media screen and (max-width: 768px) { .redbox-carousel-slides .slick-list { padding: 0px !important; padding-top: 0px !important; } .bosch--categories-text { width: 100%; padding: 10px; } .bosch--categories-contents { padding: 20px; } .bosch--categories-text { padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); min-height: 383px; } .bosch--categories-contents h2 { margin-top: 10px; } .bosch--header-text { margin-left: 150px; padding-bottom: 80px; } .bosch--header { background-size: cover; border-radius: 0; } .bosch--header-text { margin-left: 200px; } .bosch--header-text h1 { font-size: 24px; line-height: 26px; font-weight: normal; } .brdr { margin-top: 0px; } .manufacture-info h1.caps { text-align: left; margin-left: 7%; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px; } .padding { padding: 5px 0 5px 0; } .margin3 { margin: auto auto !important; } .bottom-box { padding: 7% 2%; } .manufacture-info h1.big { font-size: 24px; line-height: 30px; } .manufacture-info .box33 { width: 90% !important; margin: 0 2% 0 7% !important; } .manufacture-info .box33 h1, .manufacture-info .box50 h1 { font-size: 20px !important; } .manufacture-info .box50 img { padding-right: 4%; } .brand-top--logo ul { display: none; position: absolute; top: 34px; left: 12px; padding: 10px; background-color: #fff; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.8) !important; border-radius: 0 8px 8px 8px; z-index: 11; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: none; margin-right: 20px; line-height: 30px; border-bottom: dotted 1px #ccc; } .bosch-toggle-menu { left: 10px; top: 4px; max-width: 26px; position: absolute; display: block; } } @media screen and (max-width: 530px) { .bosch--categories { width: 100%; } } @media screen and (max-width: 480px) { .bosch--header-text { margin: 0; padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); } .bosch--header { padding: 20px; } } .ic_front_loading { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2QP0Pocy3cfY1neTTOttrN/e5bba2d123b1bcfe3330467d7754a2cb/bosch-landing-front-loading.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 45px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_top_loading { background-image: url(images/bosch-landing-top-loading.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -7px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 38px; height: 40px; } .ic_dishwasher { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5n2Qbj1jo7L7oWOWQFtdZJ/e0a43ae2911fb2b50051e03492ff68a5/bosch-landing-dishwasher.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 12px 50px 0; height: 45px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_refrigerator { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/dCxtxPoGX0ffXvbCyWeN2/22d088a3f99df15680389515e6ab2719/bosch-landing-refrigerator.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 35px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_freezer { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/freezer.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -8px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 35px; height: 40px; } .ic_gas_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/42ESV2OwHXmui1kea4FdTx/2980618d0620d9b65cadcf9b4d1587d4/bosch-landing-gas-cooker.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 50px; height: 40px; } .ic_electric_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/1BX8JJcjdUJ8NbHbN20jPK/4196ed334e434f104af5a84f66fdb2e1/bosch-landing-electric-cooker.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 73px; height: 40px; } .ic_vacuum_cleaner { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/79aFi957vGamDTx5R5UNDU/19ea704c154679d53d226494a9cf4790/bosch-landing-vacuum-cleaner.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -8px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 32px; height: 40px; } .ic_food_preparation { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6FF4XDSvyqIsyQF0rtJFYe/ae33d71987b5d17ca60c3a2df87dbf1e/bosch-landing-food-preparation.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 62px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_coffee_machine { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6mUdrfmzKWntEYFCKLSheB/3eaa6a84ca031eb45249fa555db09d54/bosch-landing-coffee-machine.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_iron { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/7hzCu63105s7c2Uzv7mbhw/543e7c02585e414cf6babb9cbb367130/bosch-landing-iron.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_scale { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/scale.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_hood { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/61KvJjR5KxA8WEpqrXvo4e/515a528da37958c89bc3a1021daada47/bosch-landing-hood.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_hob { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6XhQhbC6VkKZo1y8uW8WrJ/841d3d8b17bd5d855b3c848f46f8fb52/bosch-landing-hob.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_oven { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/Y8Q9wUiRI7un1EoKwpMwO/754b57107835dfcfe82887e53f4d80e3/bosch-landing-oven.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_dispenser { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2DXVmyNol4hr8H5vjqcfjM/fe36981a0231112734d12aeefa645e19/bosch-landing-water-dispenser.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 32px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_tv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/11Erc9ztlsUkTg2XbBmCPZ/c796688ded9b5b9b5dc5805e64a2d712/bosch-landing-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_smarttv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6xO2mDlwKdj0F5kxpaD14X/ed7159d0c315d5201f9165250d4b4d67/bosch-landing-smart-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_uhdtv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2KylOaZanXkKee6XUjnwf9/3420e899a0f6ad3e56e6fec536a21408/bosch-landing-uhd-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } </style> <div class="manufacture-info"> <div class="bosch--main-banner"> <a href="https://redsea.com/ar/ramadan-appliances-offers/toshiba"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4t30AzkfYbamet8XBOBoP8/92e95daf3ebf2a8602b6393d20f854df/toshiba-landing-banner-en.jpg?w=1000"> </a> </div> <div id="bosch-overlay" class="bosch-overlay"></div> <div class="brand-top--logo"> <div id="bosch-toggle-menu" class="bosch-toggle-menu"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4EmBU1EvmMdL0ESwL5od6P/14ce6faa14bef48545685cc6d6ac10c6/bosch-landing-menu.png"> </div> <ul id="bosch-navigation-menu" class="bosch-navigation-menu"> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/dishwashers/toshiba">Dishwashers</a> </li> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/washing-machines/toshiba">Laundry</a> </li> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/refrigerators-and-freezers/refrigerators/toshiba">Refrigeration</a> </li> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/cookers/toshiba">Cooker</a></li> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/built-in/toshiba">Built-in</a></li> <li><a href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/vacuum-cleaners/toshiba">Vacuum Cleaners</a></li> <li><a href="https://redsea.com/ar/small-appliances/toshiba">Small Appliances</a></li> </ul> </div> <div class="bosch--main"> <div class="bosch--header"> <div class="bosch--header-text"> <h1>حياتك في المنزل، بأسلوبٍ جديد.</h1> <p style="font-size: 17px;"> هنا يأتي الابتكار ليجعل منزلك مكانًا أفضل وحياتك أسهل، مع أجهزةٍ مصنّعة لضمان راحتك. </p> <p><a class="nodec" href="https://redsea.com/ar/all-products/toshiba"><u>تسوّق جميع منتجات توشيبا</u><span class="round-arrow"><span class="right-arrow"></span></span></a></p> </div> </div> </div> <div class="brdr"> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding order1"> <h1 class="big">الغسيل</h1> <p class="small">تجتمع الفعاليّة والنظافة والعمليّة كلّها في جهازٍ واحد مع غسّالات توشيبا التي تضمن الأداء الأمثل على جميع المستويات.</p> <p><a class="ic_front_loading" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/washing-machines/toshiba">الغسّالات</a></p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom order2"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5b39zCa99NFsnsRWwO7wc8/7fe246c3c31052f87fc53a3faf79b7b3/toshiba-landing-1.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">غسّالات الصحون</h1> <p class="small">الأطباق اللمّاعة لم تعد حلمًا بعيدًا مع غسّالات الصحون من توشيبا التي تضمن لك الغسيل النظيف والآمن في كلّ مرّة، مهما زادت الحمولة.</p> <p><a class="ic_dishwasher" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/dishwashers/toshiba">غسّالات الصحون</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4O9upuaqW1T1nLL2hHCzme/879bf4f457275ffdd4de9d4ab9992584/toshiba-landing-2.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">التبريد</h1> <p class="small">ابقَ مطمئنًّا، فأطعمتك في أيدٍ أمينة مع ثلّاجات توشيبا التي تضمن دومًا الأداء الأمثل والنضارة في كلّ منزل.</p> <p><a class="ic_refrigerator" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/refrigerators/toshiba">الثلّاجات</a></p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/39BcztgoX5IbYtaM7nQMcY/47d5d46f2995710fbf70988800a2aed2/toshiba-landing-3.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">الأجهزة الصغيرة</h1> <p class="small">المفاجآت الكبيرة تأتي في الآشياء الصغيرة، وأجهزة توشيبا الصغيرة هي المثال على ذلك. مع التقنيّات المصنّعة لجعل حياتك اليوميّة ولا أسهل، نعمل دومًا على تقديم أفضل حلول الراحة والابتكار.</p> <p><a class="ic_food_preparation" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/microwaves-and-grills/microwave-ovens/toshiba">الميكروويف</a> </p> <p><a class="ic_dispenser" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/water-dispensers/toshiba">برّادات الماء</a></p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/1FPScSSz2Mp85rm7LDYGc0/1990d0886c226b8445dfcc6dbe096557/toshiba-landing-4.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">التلفزيونات</h1> <p class="small">اختبر عجائب الألوان الحيّة والترفيه المنزلي بأبهى حلله مع تلفزيونات توشيبا التي تقدّم لك العالم في متناول يدك بتقنيّاتٍ تجعل البقاء في المنزل متعةً حقيقيّة.</p> <p><a class="ic_tv" href="https://redsea.com/ar/tv-and-audio/televisions/led-tv/toshiba">تلفزيونات إل-إي-دي</a> </p> <p><a class="ic_smarttv" href="https://redsea.com/ar/tv-and-audio/televisions/smart-tv/toshiba">التلفزيونات الذكيّة</a></p> <p><a class="ic_uhdtv" href="https://redsea.com/ar/tv-and-audio/televisions/ultra-hd-tv/toshiba">التلفزيونات بدقّة الوضوح الفائقة</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/7rxBm4lgoh4kW9NuKRBP0R/f7da61415e32fb5fb2554b0439de2c08/toshiba-landing-5.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <h1 class="big center caps">أجهزة توشيبا الأكثر رواجًا</h1> <div style="display: inline-block;"> <div class="half-block box33"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/products/tw-bh90s2bb_1080x.jpg?v=1639637911" alt=""> <h1 class="big black">غسّالة أوتوماتيكيّة توشيبا بالتعبئة الأماميّة بسعة 8 كجم شاشة رقميّة إنفيرتر - باللون الأبيض </h1> <!--<p> <ul> <li>ActiveOxygen Technology - Eliminates 99.99% Germs, odour-free cleaning without using water</li> <li>EcoSilence Drive: extremely energy-efficient and quiet in operation</li> <li>AllergyPlus: specially developed for the needs of allergy sufferers and sensitive skin</li> <li>SpeedPerfect: perfectly clean in up to 65% less time</li> <li>WaveDrum: especially gentle and efficient washing thanks to a unique drum structure</li> </ul> </p>--> <p><a href="https://redsea.com/ar/toshiba-front-load-washer-8-kg-1200-rpm-real-inverter-digital-display-white" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> <div class="half-block box33"><img src="https://redsea.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0413%2F1202%2F6777%2Fproducts%2Fdw-f14f2me_ss_-r1.jpg%3Fv%3D1612255150&w=384&q=75" alt=""> <h1 class="big black">غسّالة صحون قائمة بذاتها من توشيبا مع 14 موضعاً لأدوات المائدة و8 برامج - فولاذ مقاوم للصدأ </h1> <!--<p> <ul> <li>VitaFresh Plus Freshness System keeps the fruits and vegetables fresh for twice as long</li> <li>Adjustable humidity control mechanism</li> <li>Adjustable temperature control mechanism</li> <li>Multifunctional use: thanks to the new tablet construction, easily take off the drawer in order to create some space</li> <li>Optimally located LED Side light and LED Spot light</li> <li>Multi Airflow System , BigBox extra-deep frozen food drawer</li> </ul> </p>--> <p><a href="https://redsea.com/ar/toshiba-free-standing-dishwasher-14-place-setting-8-programs-stainless-steel" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> <div class="half-block box33"><img src="https://redsea.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0413%2F1202%2F6777%2Fproducts%2FGR-A720ATEZ_BS.jpg%3Fv%3D1612254918&w=384&q=75" alt=""> <h1 class="big black">ثلّاجة توشيبا بابين ( إنفيرتر ) بسعة 554 لتر - فولاذ مقاوم للصدأ</h1> <!--<p> <ul> <li>13 Place settings, Water Consumption: 10.4 L</li> <li>VarioDrawer: more room in the third level drawer</li> <li>VarioSpeed Plus: rinses three times faster with optimum cleaning and drying</li> <li>Glass 40°C: protective program for gently cleaning and drying glasses</li> <li>AquaStop: 100% lifetime warranty for water damages guaranteed</li> <li>EcoSilence Drive: powerful, durable, quiet and efficient</li> </ul> </p>--> <p><a href="https://redsea.com/ar/toshiba-refrigerator-2-door-inverter-554-litres-stainless-steel" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> </div> <h1 class="big center caps">مركز ردسي</h1> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box50 padding margin3"> <h1 class="big black">كيف تختار السعة المناسبة في غسّالتك؟</h1> <p class="small">أيّام غسل الملابس اليدوي ولّت. ومع تطوّر التكنولوجيا الذكيّة، حلّت الغسّالات الآن مكان كلّ الجهود التي تضعها في تنظيف غسيلك المتّسخ. مع توفّر العديد من الخيارات المخصّصة لملائمة أنماط الحياة المختلفة، ليس من السهل شراء غسّالة.</p> <p><a href="https://redsea.com/ar/how-do-you-select-the-right-washing-machine-capacity" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a></p> </div> <div class="half-block-right center box50 padding-bottom"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/articles/how-do-you-select-the-right-washing-machine-capacity_46efb7d3-b63b-4a7c-adce-10e5e1ee2844.jpg?v=1607330730" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box50 padding"> <h1 class="big black">كيف تختار التلفزيون المناسب</h1> <p class="small">إنّها الليلة نهائيّات مباريات لعبة كرة القدم وأصدقاؤك في طريقهم إليك. تبدأ بتحضير الفشار والبطاطا المقرمشة. تشغّل التلفزيون عند الساعة الثامنة، وترى أنّ المباراة بدأت للتو، ويصل رفاقك ليشاهدوها.</p> <p><a href="https://redsea.com/ar/how-to-choose-the-right-tv" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a></p> </div> <div class="half-block-left center box50 padding-bottom"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/articles/how-to-choose-the-right-tv_ba041ed5-6ea2-42a8-863a-deceb3959844.jpg?v=1610482107" alt=""></div> </div> <div class="bottom-box"> <h1 class="big center blk">لمَ التسوّق من ردسي؟</h1><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/3BEEffQIPq6pia4x7dr2Bu/a202be9947d9b1d54a4a1eaa2d452f80/toshiba-landing-logos.png" alt=""> <p>ردسي جزءٌ من عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، الموزّع الحصري والشريك المعتمد الوحيد في المملكة العربيّة السعوديّة لشركة توشيبا. يفهم خبراؤنا ومهندسونا المتمرّسون تقنيّة توشيبا، لكي تطمئنّ إلى أنّ مشترياتك محميّة وأنّه سوف يتمّ الإجابة على تساؤلاتك بنصائح مهنيّة محترفة.</p> </div> </div> </div>