شارب - كن أصلياً

<style> .manufacture-info { max-width: 1350px; width: 100%; margin: auto auto; display: block; background-color: #ffffff; font-size: 14px; position: relative; } .manufacture-info .full-block { width: 100%; margin: auto auto; text-align: center; } .manufacture-info .full-block img { max-width: 100%; margin-top: 20px; } .manufacture-info .half-block { display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-left { margin-left: 1%; display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-right { margin-right: 1%; float: right; display: inline-block; } .manufacture-info .box70 { width: 55%; } .manufacture-info .box30 { width: 38%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box50 { width: 45%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box33 { width: 30%; float: left; margin-left: 2.5% !important; margin-bottom: 40px; } .manufacture-info .box33 img { max-width: 80%; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .box33 h1 { font-size: 18px !important; line-height: 25px; } .manufacture-info .box33 ul { list-style: none; } .manufacture-info .box33 ul li { list-style: disc; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .half-block-left img, .manufacture-info .half-block-left img { max-width: 100%; } .padding { padding: 0px 0 40px 0; } .padding-top { padding: 40px 0 0 0; } .padding-bottom { padding: 0 0 40px 0; } .margin3 { margin-left: 3% !important; } .manufacture-info h1, .manufacture-info h1.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p { font-size: 14px; margin: 12px 0; } .manufacture-info p a, .manufacture-info p a:link { color: #ff1620; text-decoration: underline; font-size: 15px; } a.nodec { font-size: 1.8rem; text-decoration: none !important; } .manufacture-info .center { text-align: center; } .manufacture-info .left { text-align: left; } .manufacture-info .right { text-align: right; } .manufacture-info h1.big { font-size: 22px; color: #ff1620; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; } .manufacture-info h1.caps { font-size: 24px; margin-bottom: 30px; color: #313441 !important; } .manufacture-info h1.blk { color: #313441 !important; } .manufacture-info h1.small { font-size: 1.1rem; } .manufacture-info p.big { font-size: 22px; } .manufacture-info p.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p.small { font-size: 14px; color: #666; margin: 0px 0; } .manufacture-info h1.black { color: rgb(66, 66, 66); line-height: 26px; margin-bottom: 10px; } .brdr { border: 1px solid #e1e1e0; margin-top: 10px; padding-top: 20px; } @media screen and (max-device-width: 768px) { .manufacture-info .full-block { width: 97%; } .manufacture-info .half-block-left, .manufacture-info .half-block-right { width: 90% !important; float: none; display: block; text-align: right; margin: auto auto; } } .bosch-overlay { display: none; background-color: rgb(0, 0, 0, 0.0); width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 10; } .bosch--main { background-color: #fff; border: 1px solid #e1e1e0; padding: 20px 20px; } .bosch--main-banner { max-width: 100%; } .brand-top--logo { background-color: #F2F2F2; padding: 15px 22px; border: 1px solid #e1e1e0; display: none; position: relative; } .brand-top--logo ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: left; margin-right: 20px; line-height: 30px; } .brand-top--logo ul li a { color: #095c9a; text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 14px; } .brand-top--logo img { float: right; max-height: 30px; } .bosch--header-text { margin-right: 270px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; } .bosch--header-text a, .bosch--header-text a:link { color: #003C69; text-decoration: none; font-weight: 600; } .bosch--header-text h1 { font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: #313441; line-height: 25px; } .bosch--header { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4a96YKrq6dNyGw3eWWewIZ/3c7f880fdec5e675b848c1b7312b5919/sharp-landing-banner.png?w=1000); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; border-radius: 15px; padding-bottom: 10px; } .bosch--categories a { color: #3a3a3a; font-size: 13px; font-weight: 600; } .bosch--categories { width: 50%; float: left; margin-top: 10px; } .bosch--categories-contents h2 { font-size: 20px; } .bosch--odd { margin-right: 5px; } .bosch--even { margin-left: 5px; } .bosch--categories-text { padding: 30px; width: 55%; float: left; font-size: 17px; } .bosch--categories-text p { font-size: 16px; } .bosch--categories-grid { background-color: #f2f2f2; background-repeat: no-repeat; background-position-x: right; background-position-y: bottom; min-height: 415px; } .bosch--categories-grid.dishwasher { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/dishwasher-bg.png); } .bosch--categories-grid.laundry { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/laundry-bg.png?3231); } .bosch--categories-grid.refrigeration { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/ref-bg.png); } .bosch--categories-grid.cooking { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cooking-bg.png); } .bosch--categories-grid.cleaning { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cleaning-bg.png); } .bosch--categories-grid.small-appliances { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/small-appliances-bg.png); } button.slick-prev.slick-arrow:after, button.slick-next.slick-arrow:after { content: ''; font-style: normal !important; font-weight: normal !important; font-variant: normal !important; text-transform: none !important; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; font-size: 15px; color: #000; } button.slick-prev.slick-arrow, button.slick-next.slick-arrow { display: inline-block; font-size: 0; border: 0; padding: 0; margin: 0; position: absolute; left: 10px; z-index: 2; background: transparent; margin-top: -5px; top: 50%; } button.slick-prev.slick-arrow { left: 10px; transform: rotate(180deg); } button.slick-next.slick-arrow { right: 10px; left: auto; } .slick-slide img { width: 100%; } .read-more, .read-more:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #ec1c24; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .shop-now, .shop-now:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #ec1c24; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); } .round-arrow { width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px; background-color: #ff1620; border-radius: 50%; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; } .round-arrow .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); position: absolute; left: 7px; top: 5px; } .bottom-box { padding: 3% 2%; margin: 3%; border-radius: 10px; text-align: center; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; } .bottom-box img { margin-bottom: 8px; max-width: 400px; display: initial; } .bosch-toggle-menu { display: none; } @media screen and (max-width: 1024px) { .bosch--header-text { margin-left: 405px; } } @media screen and (max-width: 991px) { .bosch--header-text { margin-left: 260px; } .bosch--header { background-position-x: -160px; } .bosch--categories-grid { background-position: right -70px bottom 0; } .bosch--categories-text { width: 70%; } .bosch--main { padding: 0px; } .bosch--categories { margin-top: 2px; } .bosch--even { margin-left: 1px; } .bosch--odd { margin-right: 1px; } } @media screen and (max-width: 768px) { .redbox-carousel-slides .slick-list { padding: 0px !important; padding-top: 0px !important; } .bosch--categories-text { width: 100%; padding: 10px; } .bosch--categories-contents { padding: 20px; } .bosch--categories-text { padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); min-height: 383px; } .bosch--categories-contents h2 { margin-top: 10px; } .bosch--header-text { margin-left: 150px; padding-bottom: 80px; } .bosch--header { background-size: cover; border-radius: 0; } .bosch--header-text { margin-left: 200px; } .bosch--header-text h1 { font-size: 24px; line-height: 26px; font-weight: normal; } .brdr { margin-top: 0px; } .manufacture-info h1.caps { text-align: right; margin-right: 3%; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px; } .padding { padding: 5px 0 5px 0; } .margin3 { margin: auto auto !important; } .bottom-box { padding: 7% 2%; } .manufacture-info h1.big { font-size: 24px; line-height: 30px; } .manufacture-info .box33 { width: 90% !important; margin: 0 2% 0 7% !important; } .manufacture-info .box33 h1, .manufacture-info .box50 h1 { font-size: 20px !important; } .manufacture-info .box50 img { padding-right: 4%; } .brand-top--logo ul { display: none; position: absolute; top: 34px; left: 12px; padding: 10px; background-color: #fff; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.8) !important; border-radius: 0 8px 8px 8px; z-index: 11; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: none; margin-right: 20px; line-height: 30px; border-bottom: dotted 1px #ccc; } .bosch-toggle-menu { left: 10px; top: 4px; max-width: 26px; position: absolute; display: block; } } @media screen and (max-width: 530px) { .bosch--categories { width: 100%; } } @media screen and (max-width: 480px) { .bosch--header-text { margin: 0; padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); } .bosch--header { padding: 20px; } } .ic_front_loading { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2QP0Pocy3cfY1neTTOttrN/e5bba2d123b1bcfe3330467d7754a2cb/bosch-landing-front-loading.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 45px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_top_loading { background-image: url(images/bosch-landing-top-loading.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -7px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 38px; height: 40px; } .ic_dishwasher { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5n2Qbj1jo7L7oWOWQFtdZJ/e0a43ae2911fb2b50051e03492ff68a5/bosch-landing-dishwasher.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 12px 50px 0; height: 45px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_refrigerator { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/dCxtxPoGX0ffXvbCyWeN2/22d088a3f99df15680389515e6ab2719/bosch-landing-refrigerator.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 35px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_ac { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/46YtnUrhmKpNZIMku9FJ1H/fa69aff67b5175bd7eb4c984ac09b611/ic_ac.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_mixer { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2cXelF1btVnERMVNNLGupt/664385473e34b1673cc1670c6d97d5a6/ic_mixer.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 45px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_freezer { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/freezer.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -8px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 35px; height: 40px; } .ic_gas_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/42ESV2OwHXmui1kea4FdTx/2980618d0620d9b65cadcf9b4d1587d4/bosch-landing-gas-cooker.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 50px; height: 40px; } .ic_electric_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/1BX8JJcjdUJ8NbHbN20jPK/4196ed334e434f104af5a84f66fdb2e1/bosch-landing-electric-cooker.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 73px; height: 40px; } .ic_vacuum_cleaner { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/79aFi957vGamDTx5R5UNDU/19ea704c154679d53d226494a9cf4790/bosch-landing-vacuum-cleaner.png); background-repeat: no-repeat; background-position: 103.5%; background-size: contain; display: block; padding: 7px 40px 13px; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_food_preparation { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6FF4XDSvyqIsyQF0rtJFYe/ae33d71987b5d17ca60c3a2df87dbf1e/bosch-landing-food-preparation.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 62px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_coffee_machine { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6mUdrfmzKWntEYFCKLSheB/3eaa6a84ca031eb45249fa555db09d54/bosch-landing-coffee-machine.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_iron { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/7hzCu63105s7c2Uzv7mbhw/543e7c02585e414cf6babb9cbb367130/bosch-landing-iron.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_scale { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/scale.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_hood { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/61KvJjR5KxA8WEpqrXvo4e/515a528da37958c89bc3a1021daada47/bosch-landing-hood.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_hob { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6XhQhbC6VkKZo1y8uW8WrJ/841d3d8b17bd5d855b3c848f46f8fb52/bosch-landing-hob.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_oven { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/Y8Q9wUiRI7un1EoKwpMwO/754b57107835dfcfe82887e53f4d80e3/bosch-landing-oven.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_dispenser { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2DXVmyNol4hr8H5vjqcfjM/fe36981a0231112734d12aeefa645e19/bosch-landing-water-dispenser.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 32px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_tv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/11Erc9ztlsUkTg2XbBmCPZ/c796688ded9b5b9b5dc5805e64a2d712/bosch-landing-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_smarttv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6xO2mDlwKdj0F5kxpaD14X/ed7159d0c315d5201f9165250d4b4d67/bosch-landing-smart-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_uhdtv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2KylOaZanXkKee6XUjnwf9/3420e899a0f6ad3e56e6fec536a21408/bosch-landing-uhd-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } </style> <div class="manufacture-info"> <div class="bosch--main-banner"> <a href="https://redsea.com/ar/all-products/sharp"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/XWV6pGFH0eVPGRs2Ud1VK/172b33362ca5963a658603ad867e2ac7/sharp-1000-x304.jpg?w=1000" /> </a> </div> <div id="bosch-overlay" class="bosch-overlay"></div> <div class="bosch--main"> <div class="bosch--header"> <div class="bosch--header-text"> <p style="font-size: 14px"> منذ عام 1915، كان السلوك المتمثل في تقديم الإعتقاد الصادق للأشخاص الذين يستخدمون المنتج، وتسخير الأصالة والإبداع في السعي وراء الراحة والجودة هو أساس شارب، نظرًا لكونك مطورًا عالميًا للمنتجات المبتكرة، فإن مجموعة من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية متوفرة هنا من أجل سهولة حياتك وراحتك في كل مرة. </p> <p> <a class="nodec" href="https://redsea.com/ar/all-products/sharp"><u>تسوق جميع أجهزة شارب</u><span class="round-arrow"><span class="right-arrow"></span></span></a> </p> </div> </div> </div> <div class="brdr"> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding order1"> <h1 class="big">الغسيل</h1> <p class="small"> مع غسالات شارب، استمتع بملابس فائقة النظافة وجافة للغاية مع رائحة منعشة في كل مرة. </p> <p> <a class="ic_front_loading" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/washing-machines/sharp">غسالات</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom order2"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/77ZPGUKK440Bdmca4gjhsU/6d5c6172c418b8c4645e01edc6432cac/laundry.jpg?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">غسل الأطباق</h1> <p class="small"> دع شارب تقوم بإنجاز العمل الشاق لغسل الأطباق باستخدام غسالات الأطباق المبتكرة هذه والموفرة للطاقة والتي تفتخر باستخدام كميات أقل من المياه وتضمن لك إحتواء منزلك على أنظف أدوات المطبخ دائمًا. </p> <p> <a class="ic_dishwasher" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/dishwashers/sharp">غسالات الأطباق</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2q3DksSBaGmfAKqajsnQh7/3a4a0b6b6ff2f19df19e59497e63bc1a/dishwashing.jpg?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">ثلاجة</h1> <p class="small"> المنزل يحتوي على ثلاجة مليئة بالطعام الطازج، تقدم شارب مجموعة من الأفكار المبتكرة لإبقاء العفن بعيدًا، والخضروات طازجة، والمشروبات باردة، وتكاليف الطاقة منخفضة للحفاظ دائمًا على تغذية الأسرة جيدًا. </p> <p> <a class="ic_refrigerator" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/refrigerators/sharp">التلاجات</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/Fb5A8OnFvxdESek9JW8Tp/e8b47f556c02880316a097064f704595/refrigerator.jpg?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">الأجهزة المنزلية الصغيرة</h1> <p class="small"> يمكن للأجهزة شارب المنزلية أن تجعل حياتك أسهل، بدايةً من أدوات المطبخ ذات التصميم الأنيق وأدوات الطهي إلى المكانس الكهربائية القوية متعددة الاستخدامات - والتى تُظهر جميعها نفس الاهتمام بالتفاصيل والتصنيع الذي يخطر ببالك. </p> <p> <a class="ic_mixer" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/food-preparation/sharp">مجموعة محضرات الطعام</a> </p> <!--<p> <a class="ic_iron" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/irons/sharp">مجموعة المنزل</a> </p>--> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/74qWZNLAgKsH5lIwj2yzJa/4f0a5c3a20e0801e0e694d7657a7037b/small-appliances.jpg?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">الفرن الكهربائي</h1> <p class="small"> المطبخ هو قلب المنزل، فامنحه نبضًا قويًا مع أجهزة الطهي المناسبة التي تتيح لك الاستمتاع بالوجبات التي تجعل منزلك بيتًاً. </p> <p> <a class="ic_food_preparation" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/microwaves-and-grills/microwave-ovens/sharp">الأفران الكهربائية</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5jh32OMkDw03xJHMLVXVYM/5cba85cfc57ff1a90d7981b73c331938/microwave.jpg?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">التلفزيونات</h1> <p class="small"> التكنولوجيا صنعت الجمال وتخطت الذكاء. اختر التألُّق! توفر تكنولوجيا شارب المتطورة ألوانًا نابضة ووضوحًا مذهلًا مما يسهل الاستمتاع بالعروض والأفلام والمحتوى المتدفق المفضل لديك. </p> <p> <a class="ic_tv" href="https://redsea.com/ar/tv-and-audio/televisions/sharp">التلفزيونات</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/65gUfXqxJhhjJZVTuiBRSb/34ebac7a7e3657b1a617a9c4cb4b52af/televisions.jpg?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">مكيفات الهواء</h1> <p class="small"> احمِ أحِبَّائِك وحافظ على راحتهم مع تكييف شارب، باستخدام تكنولوجيا العاكس J-Tech من شارب، يمكنك توفير ما يصل إلى 65٪ من استهلاك الطاقة! </p> <p> <a class="ic_ac" href="https://redsea.com/ar/air-conditioning/sharp">مكيف الهواء</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2FmeWaU2KFwAi7YPSZ2wK7/1a33259ec20014c1446dedfcc19f2827/air-condition.jpg?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">المكنسة الكهربائية</h1> <p class="small"> أصبح التنظيف أمرًا سهلاً! الحفاظ على منزلك خاليًا من الغبار ومرتبًا لا يجب أن يكون عملاً روتينيًا، توفر لك شارب مجموعة من المكانس الكهربائية لراحتك وتسهيل حياتك، حِّركها دون عناء لالتهام الأوساخ! </p> <p> <a class="ic_vacuum_cleaner" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/vacuum-cleaners/sharp">المكانس الكهربائية</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/18t42M5lvDqo3jsehPhre0/b75bb165a62c9aaee3e28443291ec167/vacuum-cleaner.jpg?w=600" alt="" /> </div> </div> <h1 class="big center caps">أجهزة شارب الرائجة</h1> <div style="display: inline-block"> <div class="half-block box33"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/ES-FE712DLZSA-S_d14af2c9-63c4-41b7-89b4-da1308fa55d0_1080x.jpg?v=1685277674" alt="" style="width: 165px; height: 165px; margin: auto;" /> <h1 class="big black"> غسالة شارب تحميل امامي سعة 7 كيلو 1200 لفة في الدقيقة 16 برامج من الستانلس ستيل </h1> <p> <a href="https://redsea.com/ar/sharp-front-load-washing-machine-7kg-1200-rpm-16-programs-stainless-steel" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a> </p> </div> <div class="half-block box33"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/QW-MB612K-WH3_59f10ff0-f6d7-453f-8702-e2da55fbdcc4_1080x.jpg?v=1685277474" alt="" style="width: 183px; height: 165px; margin: auto;" /> <h1 class="big black"> غسّالة صحون شارب قائمة بذاتها مع 12 موضعاً لأدوات المائدة - باللون الأبيض </h1> <p> <a href="https://redsea.com/ar/sharp-free-standing-dishwasher-12-place-setting-white" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a> </p> </div> <div class="half-block box33"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/products/ec-cas1820-z-ec-cas1820-z-image-ec-cas1820-z_869d4f89-5a70-47b1-9c06-29a253094a0c_1080x.jpg?v=1653987178" alt="" style="width: 183px; height: 165px; margin: auto;" /> <h1 class="big black"> مكنسة كهربائيّة أسطوانيّة شارب بسعة 20 لتر 1800 واط - باللون الأزرق </h1> <p> <a href="https://redsea.com/ar/sharp-vacuum-cleaner-drum-20-litres-1800w-blue" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a> </p> </div> </div> <h1 class="big center caps">مركز ردسي</h1> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box50 padding margin3"> <h1 class="big black"> كيف تطيل عمر غسالتك؟ </h1> <p class="small"> تعد غسالة الملابس من أغلى وأهم الأجهزة الكهربائية المنزلية في كل بيت, وهي من الأشياء التي يصعب عليك الاستغناء عنها وخاصة في حال وجود أطفال أو عندما يكون عدد أفراد الأسرة كبير مثلاً. لذلك، لدينا بعض النصائح لمساعدتك على التأكد من أنك لن تضطر إلى ذلك مطلقًا. </p> <p> <a href="https://redsea.com/ar/how-to-extend-the-life-of-your-washer" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box50 padding-bottom"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/articles/extend_washer_life_5f082267-069d-42ce-a6f8-fb90f4ae9732.jpg?v=1639550144" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box50 padding"> <h1 class="big black">نصائح هامة لاختيار غسالة صحون بأفضل جودة </h1> <p class="small"> يعتبر غسيل الصحون جزء لا يتجزأ من المهام الروتينية اليومية في أي منزل, ومع كثرة المسؤوليات والمشاغل التي نعيشها حالياً, فلا بد من شراء غسالة صحون للتخفيف من الأعباء المنزلية. حيث تعتبر غسالة الصحون الحل السهل والملائم لربة المنزل في التخلص من الصحون المكدسة وخاصة في المناسبات. </p> <p> <a href="https://redsea.com/ar/dishwasher-buying-manual-important-tips-for-choosing-best-dishwasher-quality" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box50 padding-bottom"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/articles/Dishwasher_Buying_Manual_f0e173c0-78ac-481a-9b84-59d4874a6298.jpg?v=1637223818" alt="" /> </div> </div> <div class="bottom-box"> <h1 class="big center blk">لمَ التسوّق من ردسي؟</h1> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/ng2LAc5cEc5S0XRm6KcSN/da653c981ff02e09ba76dace0b46d8fa/sharp-landing-logos.png" alt="" /> <p> ردسي جزءٌ من عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، الموزّع الحصري والشريك المعتمد الوحيد في المملكة العربيّة السعوديّة لشركة شارب. يفهم خبراؤنا ومهندسونا المتمرّسون تقنيّة شارب، لكي تطمئنّ إلى أنّ مشترياتك محميّة وأنّه سوف يتمّ الإجابة على تساؤلاتك بنصائح مهنيّة محترفة. </p> </div> </div> </div>