هايسنس - في حب التكنولوجيا

<style> .manufacture-info { max-width: 800px; width: 100%; margin: auto auto; display: block; background-color: #ffffff; font-family: "ITC Handel Gothic Arabic" !important; font-size: 14px; text-align: right; position: relative; } .manufacture-info .full-block { width: 100%; margin: auto auto; text-align: center; } .manufacture-info .full-block img { max-width: 100%; margin-top: 20px; } .manufacture-info .half-block { display: inline-block; } .manufacture-info .half-block img { max-width: 100%; } .manufacture-info .half-block-left { margin-left: 1%; display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-right { margin-right: 1%; float: right; display: inline-block; } .manufacture-info .box70 { width: 55%; } .manufacture-info .box30 { width: 38%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box50 { width: 45%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box33 { width: 30%; float: left; margin-left: 2.5% !important; margin-bottom: 40px; } .manufacture-info .box33 img { max-width: 80%; margin-bottom: 10px; box-shadow: 0px 0px 5px 1px #f1f1f1; } .manufacture-info .box33 h1 { font-size: 18px !important; line-height: 25px; } .manufacture-info .box33 ul { list-style: none; } .manufacture-info .box33 ul li { list-style: disc; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .half-block-left img, .manufacture-info .half-block-left img { max-width: 100%; } .padding { padding: 0px 0 40px 0; } .padding-top { padding: 40px 0 0 0; } .padding-bottom { padding: 0 0 40px 0; } .margin3 { margin-left: 3% !important; } .manufacture-info h1, .manufacture-info h1.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p { font-size: 14px; margin: 12px 0; } .manufacture-info p a, .manufacture-info p a:link { color: #00a293; text-decoration: underline; font-size: 15px; } a.nodec { font-size: 1.8rem; text-decoration: none !important; } .manufacture-info .center { text-align: center; } .manufacture-info .left { text-align: left; } .manufacture-info .right { text-align: right; } .manufacture-info h1.big { font-size: 22px; color: #00a293; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; } .manufacture-info h1.caps { font-size: 24px; margin-bottom: 30px; color: #313441 !important; } .manufacture-info h1.blk { color: #313441 !important; } .manufacture-info h1.small { font-size: 1.1rem; } .manufacture-info h4 { font-size: 0.92rem; margin-bottom: 0px; } .manufacture-info p.big { font-size: 22px; } .manufacture-info p.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p.small { font-size: 14px; color: #666; margin: 0px 0; } .manufacture-info h1.black { color: rgb(66, 66, 66); line-height: 26px; margin-bottom: 10px; } .brdr { border: 1px solid #e1e1e0; margin-top: 10px; padding-top: 20px; } @media screen and (max-device-width: 768px) { .manufacture-info .full-block { width: 97%; } .manufacture-info .half-block-left, .manufacture-info .half-block-right { width: 90% !important; float: none; display: block; text-align: right; margin: auto auto; } } .bosch-overlay { display: none; background-color: rgb(0, 0, 0, 0.0); width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 10; } .bosch--main { background-color: #fff; border: 1px solid #e1e1e0; padding: 20px 20px; } .bosch--main-banner, .bosch--main-banner img { max-width: 100%; } .brand-top--logo { background-color: #F2F2F2; padding: 15px 22px; border: 1px solid #e1e1e0; display: none; position: relative; } .brand-top--logo ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: left; margin-right: 20px; line-height: 30px; } .brand-top--logo ul li a { color: #095c9a; text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 14px; } .brand-top--logo img { float: right; max-height: 30px; } .bosch--header-text { margin-right: 270px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; } .bosch--header-text a, .bosch--header-text a:link { color: #003C69; text-decoration: none; font-weight: 600; } .bosch--header-text h1 { font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: #313441; line-height: 25px; } .bosch--header { background-image: url(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/hisense-landing-banner.png?v=1688894938); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; border-radius: 15px; padding: 25px; background-position: top right; } .bosch--categories a { color: #3a3a3a; font-size: 13px; font-weight: 600; } .bosch--categories { width: 50%; float: left; margin-top: 10px; } .bosch--categories-contents h2 { font-size: 20px; } .bosch--odd { margin-right: 5px; } .bosch--even { margin-left: 5px; } .bosch--categories-text { padding: 30px; width: 55%; float: left; font-size: 17px; } .bosch--categories-text p { font-size: 16px; } .bosch--categories-grid { background-color: #f2f2f2; background-repeat: no-repeat; background-position-x: right; background-position-y: bottom; min-height: 415px; } .bosch--categories-grid.dishwasher { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/dishwasher-bg.png); } .bosch--categories-grid.laundry { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/laundry-bg.png?3231); } .bosch--categories-grid.refrigeration { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/ref-bg.png); } .bosch--categories-grid.cooking { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cooking-bg.png); } .bosch--categories-grid.cleaning { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cleaning-bg.png); } .bosch--categories-grid.small-appliances { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/small-appliances-bg.png); } button.slick-prev.slick-arrow:after, button.slick-next.slick-arrow:after { content: ''; font-style: normal !important; font-weight: normal !important; font-variant: normal !important; text-transform: none !important; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; font-size: 15px; color: #000; } button.slick-prev.slick-arrow, button.slick-next.slick-arrow { display: inline-block; font-size: 0; border: 0; padding: 0; margin: 0; position: absolute; left: 10px; z-index: 2; background: transparent; margin-top: -5px; top: 50%; } button.slick-prev.slick-arrow { left: 10px; transform: rotate(180deg); } button.slick-next.slick-arrow { right: 10px; left: auto; } .slick-slide img { width: 100%; } .read-more, .read-more:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #00a293; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .shop-now, .shop-now:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #00a293; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); } .round-arrow { width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px; background-color: #00a293; border-radius: 50%; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; } .round-arrow .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); position: absolute; left: 7px; top: 5px; } .bottom-box { padding: 3% 2%; margin: 3%; border-radius: 10px; text-align: center; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; } .bottom-box img { margin-bottom: 8px; max-width: 400px; display: initial; } .bosch-toggle-menu { display: none; } @media screen and (max-width: 1024px) { .bosch--header-text { margin-left: 405px; } } @media screen and (max-width: 991px) { .bosch--header-text { margin-left: 260px; } .bosch--header { background-position-x: -160px; } .bosch--categories-grid { background-position: right -70px bottom 0; } .bosch--categories-text { width: 70%; } .bosch--main { padding: 0px; } .bosch--categories { margin-top: 2px; } .bosch--even { margin-left: 1px; } .bosch--odd { margin-right: 1px; } } @media screen and (max-width: 768px) { .redbox-carousel-slides .slick-list { padding: 0px !important; padding-top: 0px !important; } .bosch--categories-text { width: 100%; padding: 10px; } .bosch--categories-contents { padding: 20px; } .bosch--categories-text { padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); min-height: 383px; } .bosch--categories-contents h2 { margin-top: 10px; } .bosch--header-text { margin-left: 150px; padding-bottom: 80px; } .bosch--header { background-size: cover; border-radius: 0; } .bosch--header-text { margin-left: 200px; } .bosch--header-text h1 { font-size: 24px; line-height: 26px; font-weight: normal; } .brdr { margin-top: 0px; } .manufacture-info h1.caps { text-align: right; margin-right: 3%; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px; } .padding { padding: 5px 0 5px 0; } .margin3 { margin: auto auto !important; } .bottom-box { padding: 7% 2%; } .manufacture-info h1.big { font-size: 24px; line-height: 30px; } .manufacture-info .box33 { width: 90% !important; margin: 0 2% 0 7% !important; } .manufacture-info .box33 h1, .manufacture-info .box50 h1 { font-size: 20px !important; } .manufacture-info .box50 img { padding-right: 4%; } .brand-top--logo ul { display: none; position: absolute; top: 34px; left: 12px; padding: 10px; background-color: #fff; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.8) !important; border-radius: 0 8px 8px 8px; z-index: 11; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: none; margin-right: 20px; line-height: 30px; border-bottom: dotted 1px #ccc; } .bosch-toggle-menu { left: 10px; top: 4px; max-width: 26px; position: absolute; display: block; } } @media screen and (max-width: 530px) { .bosch--categories { width: 100%; } } @media screen and (max-width: 480px) { .bosch--header-text { margin: 0; padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); } .bosch--header { padding: 20px; } } .ic_front_loading { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2QP0Pocy3cfY1neTTOttrN/e5bba2d123b1bcfe3330467d7754a2cb/bosch-landing-front-loading.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 45px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_top_loading { background-image: url(images/bosch-landing-top-loading.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -7px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 38px; height: 40px; } .ic_dishwasher { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5n2Qbj1jo7L7oWOWQFtdZJ/e0a43ae2911fb2b50051e03492ff68a5/bosch-landing-dishwasher.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 12px 50px 0; height: 45px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_refrigerator { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/dCxtxPoGX0ffXvbCyWeN2/22d088a3f99df15680389515e6ab2719/bosch-landing-refrigerator.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 35px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_ac { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/46YtnUrhmKpNZIMku9FJ1H/fa69aff67b5175bd7eb4c984ac09b611/ic_ac.png); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0; background-size: contain; display: block; padding: 12px 54px 0 0; height: 45px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_window_ac { background-image: url(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/ic_window_ac.png?v=1688894937); background-repeat: no-repeat; background-position: 100% 0; background-size: contain; display: block; padding: 12px 54px 0 0; height: 45px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_freestanding { background-image: url(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/ic_freestanding.png?v=1688894937); background-repeat: no-repeat; background-position: 104% 0; background-size: contain; display: block; padding: 12px 34px 0 0; height: 45px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_mixer { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2cXelF1btVnERMVNNLGupt/664385473e34b1673cc1670c6d97d5a6/ic_mixer.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 45px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_freezer { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/freezer.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -8px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 35px; height: 40px; } .ic_gas_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/42ESV2OwHXmui1kea4FdTx/2980618d0620d9b65cadcf9b4d1587d4/bosch-landing-gas-cooker.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 50px; height: 40px; } .ic_electric_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/1BX8JJcjdUJ8NbHbN20jPK/4196ed334e434f104af5a84f66fdb2e1/bosch-landing-electric-cooker.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 73px; height: 40px; } .ic_vacuum_cleaner { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/79aFi957vGamDTx5R5UNDU/19ea704c154679d53d226494a9cf4790/bosch-landing-vacuum-cleaner.png); background-repeat: no-repeat; background-position: 103.5%; background-size: contain; display: block; padding: 7px 40px 13px; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_food_preparation { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6FF4XDSvyqIsyQF0rtJFYe/ae33d71987b5d17ca60c3a2df87dbf1e/bosch-landing-food-preparation.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 62px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_coffee_machine { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6mUdrfmzKWntEYFCKLSheB/3eaa6a84ca031eb45249fa555db09d54/bosch-landing-coffee-machine.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_iron { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/7hzCu63105s7c2Uzv7mbhw/543e7c02585e414cf6babb9cbb367130/bosch-landing-iron.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_scale { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/scale.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_hood { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/61KvJjR5KxA8WEpqrXvo4e/515a528da37958c89bc3a1021daada47/bosch-landing-hood.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_hob { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6XhQhbC6VkKZo1y8uW8WrJ/841d3d8b17bd5d855b3c848f46f8fb52/bosch-landing-hob.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_oven { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/Y8Q9wUiRI7un1EoKwpMwO/754b57107835dfcfe82887e53f4d80e3/bosch-landing-oven.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_dispenser { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2DXVmyNol4hr8H5vjqcfjM/fe36981a0231112734d12aeefa645e19/bosch-landing-water-dispenser.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 32px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_tv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/11Erc9ztlsUkTg2XbBmCPZ/c796688ded9b5b9b5dc5805e64a2d712/bosch-landing-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_smarttv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6xO2mDlwKdj0F5kxpaD14X/ed7159d0c315d5201f9165250d4b4d67/bosch-landing-smart-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_uhdtv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2KylOaZanXkKee6XUjnwf9/3420e899a0f6ad3e56e6fec536a21408/bosch-landing-uhd-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } </style> <div class="manufacture-info"> <div class="bosch--main-banner"> <a href="https://redsea.com/ar/all-products/hisense"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/hisense-1000-x304-ar.jpg?v=1688894938" /> </a> </div> <div id="bosch-overlay" class="bosch-overlay"></div> <div class="bosch--main"> <div class="bosch--header"> <div class="bosch--header-text"> <h1>هايسنس ، شريكك الموثوق</h1> <p style="font-size: 14px">نطمح إلى أن نصبح العلامة التجارية الأكثر موثوقية في العالم مع أكثر من قرن من تراث العلامة التجارية، ونهدف إلى متابعة الأبتكار العلمي والتكنولوجي باستمرار على أمل تحسين الجودة الشاملة للحياة وتحقيق السعادة لملايين العائلات. </p> <p> <a class="nodec" href="https://redsea.com/ar/all-products/hisense"><u>تسوق جميع أجهزة هايسنس</u><span class="round-arrow"><span class="right-arrow"></span></span></a> </p> </div> </div> </div> <div class="brdr"> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding order1"> <h1 class="big">مكيفات سبليت</h1> <p class="small"> اختبر الراحة المطلقة مع مكيفات سبليت من هايسنس. تم تصميم مكيفات هايسنس بأحدث التقنيات ، وتوفر أداء تبريد قويًا وكفاءة في استخدام الطاقة. تغلب على الحرارة واستمتع بالتحكم الدقيق في درجة الحرارة في كل غرفة. اكتشف التوازن المثالي بين الراحة والأناقة مع مكيفات سبليت من هايسنس. </p> <p> <a class="ic_ac" href="https://redsea.com/ar/air-conditioning/ac-s/split-ac/hisense">مكيفات سبليت</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom order2"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/split-ac.jpg?v=1688894938" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">مكيفات شباك</h1> <p class="small"> اكتشف التبريد الفائق مع مكيفات الشباك من هايسنس. توفر مكيفات هايسنس ، المصممة لتحقيق الكفاءة والراحة ، الراحة المثلى في أي مساحة. اختبر أداء التبريد القوي والتحكم الدقيق في درجة الحرارة والتركيب السهل. تغلب على الحرارة واستمتع بالبيئة الداخلية المثالية مع مكيفات الهواء من هايسنس. </p> <p> <a class="ic_window_ac" href="https://redsea.com/ar/air-conditioning/ac-s/window-ac/hisense">مكيفات شباك</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/window-ac.jpg?v=1688894938" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">المكيفات الدولابية</h1> <p class="small"> جرب الحرية والمرونة مع مكيفات هايسنس القائمة بذاتها. ابق هادئًا في أي غرفة دون الحاجة إلى التثبيت. توفر أجهزة تكييف هايسنس تبريدًا قويًا وإعدادات قابلة للتعديل وتصميمًا أنيقًا. تغلب على الحرارة واستمتع بالراحة الشخصية أينما كنت مع مكيفات الهواء القائمة بذاتها من هايسنس. </p> <p> <a class="ic_freestanding" href="https://redsea.com/ar/air-conditioning/ac-s/freestanding/hisense">المكيفات الدولابية</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/free-standing-ac.jpg?v=1688894938" alt="" /> </div> </div> <h1 class="big center caps">أجهزة هايسنس الرائجة</h1> <div style="display: inline-block"> <div class="half-block box33"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/products/Hisense_FS.jpg?v=1687248040" alt="" /> <h4 class="big black"> مكيف هايسنس قائم بذاته بقوة 48000 وحدة ، تدفئة وتبريد </h4> <p> <a href="https://redsea.com/en/hisense-free-standing-48000-btu-cooling-heating" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a> </p> </div> <div class="half-block box33"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/Hisense_Window_AC_11f9d604-4332-4035-8fab-0b34eb63b0c0.jpg?v=1687087294" alt="" /> <h4 class="big black"> مكيف شباك هايسنس 21800 وحدة بارد </h4> <p> <a href="https://redsea.com/ar/hisense-window-ac-21800-btu-cooling" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a> </p> </div> <div class="half-block box33"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/products/Hisense_Split_AC_12k_-24K_1a063956-458b-48a0-91b5-1d9f494d4166.jpg?v=1687250800" alt="" /> <h4 class="big black"> مكيف هايسنس سبليت 23000 وحدة تبريد واي فاي </h4> <p> <a href="https://redsea.com/ar/hisense-split-ac-23000-btu-cooling-smart-wifi" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a> </p> </div> </div> <h1 class="big center caps">مركز ردسي</h1> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box50 padding margin3"> <h1 class="big black"> كيف تجد سعة مكيف الهواء المناسبة لمنزلك ؟ </h1> <p class="small"> ما هي القدرة التبريديّة للمكيّفات؟ ببسيط العبارة، هي مدى قوّة أداء المكيّف في التبريد وغالبًا ما تُقاس بالأطنان أو بالوحدات الحراريّة البريطانيّة. كانت تستعمل أطنان الثلج قبل اختراع مكيّفات الهواء لتبريد الأجواء ما جعلها المقياس المعتمد. </p> <p> <a href="https://redsea.com/ar/how-to-find-the-right-air-conditioner-capacity-for-your-home" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box50 padding-bottom"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/articles/how-to-find-the-right-air-conditioner-capacity-for-your-home.jpg?v=1631690523" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box50 padding"> <h1 class="big black">ما بين مكيف شباك ومكيف سبليت، أيهما تختار لغرفتك؟ </h1> <p class="small"> مقارنة شاملة بين مكيف الشباك ومكيف السبليت لا شيء أجمل من أن تعود إلى منزلك في أخر النهار لتجد الدفء في اليوم الماطر والبرودة في الأيام شديدة الحرارة, تنسى تعب النهار بينما تسمتع بالاسترخاء على الكنبة ونسمات المكيف العليلة تداعب حواسك. ولعل حالك في المكتب أو العمل لا يختلف كثيراً عن هذه الأجواء, </p> <p> <a href="https://redsea.com/ar/between-a-window-ac-and-a-split-ac-which-one-do-you-choose-for-your-room" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box50 padding-bottom"> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/articles/comparison_between_window_and_split_ac_354d4e1a-4395-4162-8f0b-fca182ef30cd.jpg?v=1639383696" alt="" /> </div> </div> <div class="bottom-box"> <h1 class="big center blk">لمَ التسوّق من ردسي؟</h1> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/files/hisense-landing-logos.png?v=1688894938" alt="" /> <p>ردسي جزءٌ من عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، الموزّع الحصري والشريك المعتمد الوحيد في المملكة العربيّة السعوديّة لشركة هايسنس. يفهم خبراؤنا ومهندسونا المتمرّسون تقنيّة مكيفات هايسنس، لكي تطمئنّ إلى أنّ مشترياتك محميّة وأنّه سوف يتمّ الإجابة على تساؤلاتك بنصائح مهنيّة محترفة. </p> </div> </div> </div>