بطولة أمم أوروبا 2020

<style> .manufacture-info { max-width: 1350px; width: 100%; margin: auto auto; display: block; background-color: #ffffff; font-size: 14px; position: relative; } .manufacture-info .full-block { width: 100%; margin: auto auto; text-align: center; } .manufacture-info .full-block img { max-width: 100%; margin-top: 20px; } .manufacture-info .half-block { display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-left { margin-left: 1%; display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-right { margin-right: 1%; float: right; display: inline-block; } .manufacture-info .box70 { width: 50%; } .manufacture-info .box30 { width: 40%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box50 { width: 45%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box33 { width: 30%; float: left; margin-left: 3% !important; margin-bottom: 40px; } .manufacture-info .box33 img { max-width: 80%; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .box33 h1 { font-size: 18px !important; line-height: 25px; } .manufacture-info .box33 ul { list-style: none; } .manufacture-info .box33 ul li { list-style: disc; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .half-block-left img, .manufacture-info .half-block-left img { max-width: 100%; } .padding { padding: 0px 0 40px 0; } .padding-top { padding: 40px 0 0 0; } .padding-bottom { padding: 0 0 40px 0; } .margin3 { margin-left: 3% !important; } .manufacture-info h1, .manufacture-info h1.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p { font-size: 14px; margin: 12px 0; } .manufacture-info p a, .manufacture-info p a:link { color: #212b36; text-decoration: underline; font-size: 15px; } a.nodec { font-size: 1.8rem; text-decoration: none !important; } .manufacture-info .center { text-align: center; } .manufacture-info .left { text-align: left; } .manufacture-info .right { text-align: right; } .manufacture-info h1.big { font-size: 22px; color: #212b36; margin-bottom: 5px; } .manufacture-info h1.caps { text-transform: uppercase; font-size: 24px; margin-bottom: 30px; } .manufacture-info h1.small { font-size: 1.1rem; } .manufacture-info p.big { font-size: 22px; } .manufacture-info p.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p.small { font-size: 14px; color: #666; margin: 0px 0; } .manufacture-info h1.black { color: rgb(66, 66, 66); line-height: 26px; margin-bottom: 10px; } .brdr { border: 1px solid #e1e1e0; margin-top: 10px; padding-top: 20px; } @media screen and (max-device-width: 768px) { .manufacture-info .full-block { width: 97%; } .manufacture-info .half-block-left, .manufacture-info .half-block-right { width: 90% !important; float: none; display: block; text-align: left; margin: auto auto; } } .bosch-overlay { display: none; background-color: rgb(0, 0, 0, 0.0); width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 10; } .bosch--main { background-color: #fff; border: 1px solid #e1e1e0; padding: 20px 20px; } .bosch--main-banner { max-width: 100%; } .brand-top--logo { background-color: #F2F2F2; padding: 15px 22px; border: 1px solid #e1e1e0; display: none; position: relative; } .brand-top--logo ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: left; margin-right: 20px; line-height: 30px; } .brand-top--logo ul li a { color: #095c9a; text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 14px; } .brand-top--logo img { float: right; max-height: 30px; } .bosch--header-text { margin-right: 10px; padding-top: 0px; } .bosch--header-text a, .bosch--header-text a:link { color: #003C69; text-decoration: none; font-weight: 600; } .bosch--header-text h1 { font-size: 20px; font-weight: 500; margin-bottom: 10px; color: #313441; line-height: 25px; } .bosch--header { background-image: url(images/bosch-landing-banner.png?w=1000); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; border-radius: 15px; padding-bottom: 10px; } .bosch--categories a { color: #3a3a3a; font-size: 13px; font-weight: 600; } .bosch--categories { width: 50%; float: left; margin-top: 10px; } .bosch--categories-contents h2 { font-size: 20px; } .bosch--odd { margin-right: 5px; } .bosch--even { margin-left: 5px; } .bosch--categories-text { padding: 30px; width: 55%; float: left; font-size: 17px; } .bosch--categories-text p { font-size: 16px; } .bosch--categories-grid { background-color: #f2f2f2; background-repeat: no-repeat; background-position-x: right; background-position-y: bottom; min-height: 415px; } button.slick-prev.slick-arrow:after, button.slick-next.slick-arrow:after { content: ''; font-style: normal !important; font-weight: normal !important; font-variant: normal !important; text-transform: none !important; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; font-size: 15px; color: #000; } button.slick-prev.slick-arrow, button.slick-next.slick-arrow { display: inline-block; font-size: 0; border: 0; padding: 0; margin: 0; position: absolute; left: 10px; z-index: 2; background: transparent; margin-top: -5px; top: 50%; } button.slick-prev.slick-arrow { left: 10px; transform: rotate(180deg); } button.slick-next.slick-arrow { right: 10px; left: auto; } .slick-slide img { width: 100%; } .read-more, .read-more:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #ec1c24; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 0px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .shop-now, .shop-now:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #095c9a; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } .round-arrow { width: 20px; height: 20px; margin-left: 5px; background-color: #212b36; border-radius: 50%; display: inline-block; vertical-align: bottom; position: relative; } .round-arrow .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); position: absolute; left: 4px; top: 5px; } .bottom-box { padding: 3% 2% 1%; margin: 30px 0; border-radius: 10px; text-align: center; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; } .bottom-box img { margin-bottom: 8px; max-width: 400px; display: initial; } .bosch-toggle-menu { display: none; } @media screen and (max-width: 1024px) { .bosch--header-text { margin-left: 405px; } } @media screen and (max-width: 991px) { .bosch--header-text { margin-left: 260px; } .bosch--header { background-position-x: -160px; } .bosch--header-text p:nth-child(2) { display: none; } .bosch--categories-grid { background-position: right -70px bottom 0; } .bosch--categories-text { width: 70%; } .bosch--main { padding: 0px; } .bosch--categories { margin-top: 2px; } .bosch--even { margin-left: 1px; } .bosch--odd { margin-right: 1px; } } @media screen and (max-width: 768px) { .redbox-carousel-slides .slick-list { padding: 0px !important; padding-top: 0px !important; } .bosch--categories-text { width: 100%; padding: 10px; } .bosch--categories-contents { padding: 20px; } .bosch--categories-text { padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); min-height: 383px; } .bosch--categories-contents h2 { margin-top: 10px; } .bosch--header-text { padding-bottom: 80px; } .bosch--header { background-size: cover; border-radius: 0; } .bosch--header-text h1 { font-size: 24px; line-height: 32px; font-weight: normal; margin-bottom: 1.6rem; color: #095c9a; } .brdr { margin-top: 0px; } .manufacture-info h1.caps { text-align: left; margin-left: 7%; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px; } .padding { padding: 5px 0 5px 0; } .margin3 { margin: auto auto !important; } .bottom-box { padding: 7% 2%; } .manufacture-info h1.big { font-size: 24px; line-height: 30px; } .manufacture-info .box33 { width: 90% !important; margin: 0 2% 0 7% !important; } .manufacture-info .box33 h1, .manufacture-info .box50 h1 { font-size: 20px !important; } .manufacture-info .box50 img { padding-right: 4%; } .brand-top--logo ul { display: none; position: absolute; top: 34px; left: 12px; padding: 10px; background-color: #fff; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.8) !important; border-radius: 0 8px 8px 8px; z-index: 11; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: none; margin-right: 20px; line-height: 30px; border-bottom: dotted 1px #ccc; } .bosch-toggle-menu { left: 10px; top: 4px; max-width: 26px; position: absolute; display: block; } } @media screen and (max-width: 530px) { .bosch--categories { width: 100%; } } @media screen and (max-width: 480px) { .bosch--header-text { margin: 0; padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); } .bosch--header { padding: 20px; } } .euForm { margin-top: 20px; } .euForm div { margin-top: 12px; } .euInput { font: inherit; color: currentColor; width: 92%; max-width: 300px; border: 0; height: 1.1876em; margin: 0; display: block; padding: 14px 10px; border-radius: 5px; border-left: solid 5px #f2f4f8; min-width: 0; background: #f2f4f8; box-sizing: content-box; letter-spacing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; } select{ appearance: none !important; text-align: right !important; text-align-last: right !important; } .euTc li { margin-bottom: 10px; } .btn{ margin-top: 7px; float: right !important; } #euStatus{ text-align: right; } .euSuccess{ color: #029a00; } .euError{ color: #ff0000; } table.prizes { border-collapse: collapse; width: 100%; } table.prizes td { border: 1px solid #dddddd; padding: 12px 10px; font-weight: 500; } </style> <div class="manufacture-info"> <div class="bosch--main-banner"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5jY2aM5BEsauXIOBeqkdyN/9e9fcb76e8df5a181e6b1d8155ea91cc/banner-ar.jpg?w=1000"> </div> <div id="bosch-overlay" class="bosch-overlay"></div> <div class="full-block right"> <h1 class="big">الجوائز</h1> <table class="prizes"> <tr> <td>المركز الأول</td> <td> تلفزيون توشيبا أل إي دي 75 بوصة</td> </tr> <tr> <td>المركز الثاني</td> <td>تلفزيون توشيبا أل إي دي 58 بوصة </td> </tr> <tr> <td>دور النصف النهائي</td> <td>تلفزيون توشيبا أل إي دي 50 بوصة</td> </tr> <tr> <td>الربع النهائي</td> <td>500 ريال سعودي لأربعة من المشتركين</td> </tr> </table> </div> <div class="bottom-box"> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30"> <h1 class="big right">إرسال التفاصيل</h1> <p class="medium right" style="font-weight: 500;">الرجاء إدخال البيانات الخاصة بك للمشاركة في المسابقة. هذه البيانات نهائية ولا يمكن تغييرها لاحقًا.</p> </div> <div class="half-block-left left box70 padding-bottom"> <div class="euForm"> <div> <input type="text" id="euName" name="euName" class="euInput" placeholder="الاسم بالكامل *"> </div> <div> <input type="text" id="euID" name="euID" class="euInput" placeholder="الهوية الوطنية / رقم الاقامة *"> </div> <div> <input type="text" id="euAge" name="euAge" class="euInput" placeholder="العمر *"> </div> <div> <input type="text" id="euEmail" name="euEmail" class="euInput" placeholder="البريد الإلكتروني *"> </div> <div> <input type="text" id="euMobile" name="euMobile" class="euInput" placeholder="الهاتف المحمول *"> </div> <div> <select id="euCity" name="euCity" class="euInput"> <option value="">اختر مدينتك *</option> <option value="Riyadh">الرياض</option> <option value="Jeddah">جدة</option> <option value="Dhahran">الظهران</option> </select> </div> <div> <select id="euTeam" name="euTeam" class="euInput"> <option value="">اختر فريقك *</option> <option value="France">فرنسا</option> <option value="Germany">ألمانيا</option> <option value="Portugal">البرتغال</option> <option value="Spain">إسبانيا</option> <option value="Italy">إيطاليا</option> <option value="Belgium">بلجيكا</option> <option value="Russia">روسيا</option> <option value="England">إنجلترا</option> <option value="Sweden">السويد</option> <option value="Croatia">كرواتيا</option> <option value="Turkey">تركيا</option> <option value="Hungary">المجر</option> <option value="Wales">ويلز</option> <option value="Switzerland">سويسرا</option> <option value="Denmark">الدنمارك</option> <option value="Finland">فنلندا</option> <option value="Poland">بولندا</option> <option value="Netherlands">هولندا</option> <option value="Ukraine">أوكرانيا</option> <option value="Austria">النمسا</option> <option value="North Macedonia">مقدونيا الشمالية</option> <option value="Scotland">اسكتلندا</option> <option value="Czech Republic">جمهورية التشيك</option> <option value="Slovakia">سلوفاكيا</option> </select> </div> <div id="euStatus"> </div> <div> <input type="hidden" id="euGID" name="euGID" value="AKfycbyd9cXCw665xGpMIzCu_PyZwbTM1YsTUg4iWgsJNOiFjw2fosRt2w3SLqkWDtewU53d8Q"> <button type="submit" id="euBtn" class="btn btn--primary">إرسال</button> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="full-block right"> <h1 class="big">الشروط والأحكام</h1> <ul class="euTc"> <li> <p>سيتنافس المشتركين في مباريات FIFA 21 في متاجر ردسي: الرياض (فرع طريق الملك عبدالله )، جدة ( فرع التحلية )، الظهران ( العليا، بجانب تويوتا )</p> </li> <li> <p>سيتم اختيار المشاركين على أساس أسبقية الحضور وفي حال تم إختيارك، سيتم الاتصال بك من قبل ممثل ردسي لتأكيد انضمامك.</p> </li> <li> <p>ستقام المباريات بين الساعة 4 مساءً و10 مساءً. سيتم الاتصال بالمنافسين لتنسيق توقيت المباراة.</p> </li> <li> <p>سيتم تقييم نتيجة المباراة من أفضل 3 مباريات. نصف النهائي سيكون الأفضل من 5 والنهائيات ستكون الأفضل من 7.</p> </li> <li> <p>إجمالي وقت المباراة سيكون 10 دقائق (5 دقائق لكل جانب).</p> </li> <li> <p>سيخسر المنافس المباراة إذا لم يصل في التاريخ/ الوقت المحدد، وسيتم اختيار التالي في الترتيب بدلاً منه.</p> </li> <li> <p>يعتبر الفريق الذي يتم اختياره من قبل أحد المنافسين أثناء التسجيل نهائيًا ولا يمكن تغييره لاحقًا.</p> </li> <li> <p>لا يمكن استبدال الجوائز بمنتجات أخرى أو نقدًا.</p> </li> <li> <p>على جميع الحاضرين الامتثال الصارم للوائح كوفيد-19 التي وضعتها وزارة الصحة. </p> </li> <li> <p>يحق لردسي تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.</p> </li> </ul> </div> </div>