إلكترولكس – تفكير سويدي. معيشة أفضل.

<style> .manufacture-info { max-width: 1350px; width: 100%; margin: auto auto; display: block; background-color: #ffffff; font-size: 14px; position: relative; } .manufacture-info .full-block { width: 100%; margin: auto auto; text-align: center; } .manufacture-info .full-block img { max-width: 100%; margin-top: 20px; } .manufacture-info .half-block { display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-left { margin-left: 1%; display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-right { margin-right: 1%; float: right; display: inline-block; } .manufacture-info .box70 { width: 55%; } .manufacture-info .box30 { width: 38%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box50 { width: 45%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box33 { width: 30%; float: left; margin-left: 2.5% !important; margin-bottom: 40px; } .manufacture-info .box33 img { max-width: 80%; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .box33 h1 { font-size: 18px !important; line-height: 25px; } .manufacture-info .box33 ul { list-style: none; } .manufacture-info .box33 ul li { list-style: disc; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .half-block-left img, .manufacture-info .half-block-left img { max-width: 100%; } .padding { padding: 0px 0 40px 0; } .padding-top { padding: 40px 0 0 0; } .padding-bottom { padding: 0 0 40px 0; } .margin3 { margin-left: 3% !important; } .manufacture-info h1, .manufacture-info h1.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p { font-size: 14px; margin: 12px 0; } .manufacture-info p a, .manufacture-info p a:link { color: #093264; text-decoration: underline; font-size: 15px; } a.nodec { font-size: 1.8rem; text-decoration: none !important; } .manufacture-info .center { text-align: center; } .manufacture-info .left { text-align: left; } .manufacture-info .right { text-align: right; } .manufacture-info h1.big { font-size: 22px; color: #093264; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; } .manufacture-info h1.caps { font-size: 24px; margin-bottom: 30px; color: #313441 !important; } .manufacture-info h1.blk { color: #313441 !important; } .manufacture-info h1.small { font-size: 1.1rem; } .manufacture-info p.big { font-size: 22px; } .manufacture-info p.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p.small { font-size: 14px; color: #666; margin: 0px 0; } .manufacture-info h1.black { color: rgb(66, 66, 66); line-height: 26px; margin-bottom: 10px; } .brdr { border: 1px solid #e1e1e0; margin-top: 10px; padding-top: 20px; } @media screen and (max-device-width: 768px) { .manufacture-info .full-block { width: 97%; } .manufacture-info .half-block-left, .manufacture-info .half-block-right { width: 90% !important; float: none; display: block; text-align: right; margin: auto auto; } } .bosch-overlay { display: none; background-color: rgb(0, 0, 0, 0.0); width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 10; } .bosch--main { background-color: #fff; border: 1px solid #e1e1e0; padding: 20px 20px; } .bosch--main-banner { max-width: 100%; } .brand-top--logo { background-color: #F2F2F2; padding: 15px 22px; border: 1px solid #e1e1e0; display: none; position: relative; } .brand-top--logo ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: left; margin-right: 20px; line-height: 30px; } .brand-top--logo ul li a { color: #095c9a; text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 14px; } .brand-top--logo img { float: right; max-height: 30px; } .bosch--header-text { margin-left: 270px; margin-right: 10px; padding-top: 0px; } .bosch--header-text a, .bosch--header-text a:link { color: #003C69; text-decoration: none; font-weight: 600; } .bosch--header-text h1 { font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 10px; color: #313441; line-height: 25px; } .bosch--header { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/kFBPaKj4ZbLg18osvvRr6/468e85d70dd96d7358b59c1083e0617e/electrolux-landing-banner2.jpg?w=1000); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; border-radius: 15px; padding-bottom: 10px; } .bosch--categories a { color: #3a3a3a; font-size: 13px; font-weight: 600; } .bosch--categories { width: 50%; float: left; margin-top: 10px; } .bosch--categories-contents h2 { font-size: 20px; } .bosch--odd { margin-right: 5px; } .bosch--even { margin-left: 5px; } .bosch--categories-text { padding: 30px; width: 55%; float: left; font-size: 17px; } .bosch--categories-text p { font-size: 16px; } .bosch--categories-grid { background-color: #f2f2f2; background-repeat: no-repeat; background-position-x: right; background-position-y: bottom; min-height: 415px; } .bosch--categories-grid.dishwasher { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/dishwasher-bg.png); } .bosch--categories-grid.laundry { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/laundry-bg.png?3231); } .bosch--categories-grid.refrigeration { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/ref-bg.png); } .bosch--categories-grid.cooking { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cooking-bg.png); } .bosch--categories-grid.cleaning { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cleaning-bg.png); } .bosch--categories-grid.small-appliances { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/small-appliances-bg.png); } button.slick-prev.slick-arrow:after, button.slick-next.slick-arrow:after { content: ''; font-style: normal !important; font-weight: normal !important; font-variant: normal !important; text-transform: none !important; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; font-size: 15px; color: #000; } button.slick-prev.slick-arrow, button.slick-next.slick-arrow { display: inline-block; font-size: 0; border: 0; padding: 0; margin: 0; position: absolute; left: 10px; z-index: 2; background: transparent; margin-top: -5px; top: 50%; } button.slick-prev.slick-arrow { left: 10px; transform: rotate(180deg); } button.slick-next.slick-arrow { right: 10px; left: auto; } .slick-slide img { width: 100%; } .read-more, .read-more:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #093264; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .shop-now, .shop-now:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #093264; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); } .round-arrow { width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px; background-color: #093264; border-radius: 50%; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; } .round-arrow .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); position: absolute; left: 7px; top: 5px; } .bottom-box { padding: 3% 2%; margin: 3%; border-radius: 10px; text-align: center; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; } .bottom-box img { margin-bottom: 8px; max-width: 400px; display: initial; } .bosch-toggle-menu { display: none; } @media screen and (max-width: 1024px) { .bosch--header-text { margin-left: 405px; } } @media screen and (max-width: 991px) { .bosch--header-text { margin-left: 260px; } .bosch--header { background-position-x: -160px; } .bosch--categories-grid { background-position: right -70px bottom 0; } .bosch--categories-text { width: 70%; } .bosch--main { padding: 0px; } .bosch--categories { margin-top: 2px; } .bosch--even { margin-left: 1px; } .bosch--odd { margin-right: 1px; } } @media screen and (max-width: 768px) { .redbox-carousel-slides .slick-list { padding: 0px !important; padding-top: 0px !important; } .bosch--categories-text { width: 100%; padding: 10px; } .bosch--categories-contents { padding: 20px; } .bosch--categories-text { padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); min-height: 383px; } .bosch--categories-contents h2 { margin-top: 10px; } .bosch--header-text { margin-left: 150px; padding-bottom: 80px; } .bosch--header { background-size: cover; border-radius: 0; } .bosch--header-text { margin-left: 200px; } .bosch--header-text h1 { font-size: 24px; line-height: 26px; font-weight: normal; } .brdr { margin-top: 0px; } .manufacture-info h1.caps { text-align: right; margin-right: 3%; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px; } .padding { padding: 5px 0 5px 0; } .margin3 { margin: auto auto !important; } .bottom-box { padding: 7% 2%; } .manufacture-info h1.big { font-size: 24px; line-height: 30px; } .manufacture-info .box33 { width: 90% !important; margin: 0 2% 0 7% !important; } .manufacture-info .box33 h1, .manufacture-info .box50 h1 { font-size: 20px !important; } .manufacture-info .box50 img { padding-right: 4%; } .brand-top--logo ul { display: none; position: absolute; top: 34px; left: 12px; padding: 10px; background-color: #fff; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.8) !important; border-radius: 0 8px 8px 8px; z-index: 11; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: none; margin-right: 20px; line-height: 30px; border-bottom: dotted 1px #ccc; } .bosch-toggle-menu { left: 10px; top: 4px; max-width: 26px; position: absolute; display: block; } } @media screen and (max-width: 530px) { .bosch--categories { width: 100%; } } @media screen and (max-width: 480px) { .bosch--header-text { margin: 0; padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); } .bosch--header { padding: 20px; } } .ic_front_loading { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2QP0Pocy3cfY1neTTOttrN/e5bba2d123b1bcfe3330467d7754a2cb/bosch-landing-front-loading.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 45px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_top_loading { background-image: url(images/bosch-landing-top-loading.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -7px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 38px; height: 40px; } .ic_dishwasher { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5n2Qbj1jo7L7oWOWQFtdZJ/e0a43ae2911fb2b50051e03492ff68a5/bosch-landing-dishwasher.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 12px 50px 0; height: 45px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_refrigerator { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/dCxtxPoGX0ffXvbCyWeN2/22d088a3f99df15680389515e6ab2719/bosch-landing-refrigerator.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 35px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_freezer { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/freezer.png); background-repeat: no-repeat; background-position: -8px 0; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 35px; height: 40px; } .ic_gas_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/42ESV2OwHXmui1kea4FdTx/2980618d0620d9b65cadcf9b4d1587d4/bosch-landing-gas-cooker.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 42px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_electric_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/1BX8JJcjdUJ8NbHbN20jPK/4196ed334e434f104af5a84f66fdb2e1/bosch-landing-electric-cooker.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 32px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_vacuum_cleaner { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/79aFi957vGamDTx5R5UNDU/19ea704c154679d53d226494a9cf4790/bosch-landing-vacuum-cleaner.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 32px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_food_preparation { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6FF4XDSvyqIsyQF0rtJFYe/ae33d71987b5d17ca60c3a2df87dbf1e/bosch-landing-food-preparation.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 62px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_coffee_machine { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6mUdrfmzKWntEYFCKLSheB/3eaa6a84ca031eb45249fa555db09d54/bosch-landing-coffee-machine.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 52px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_iron { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/7hzCu63105s7c2Uzv7mbhw/543e7c02585e414cf6babb9cbb367130/bosch-landing-iron.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 52px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_kettle { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/1nebECROglNI6O03WCOTwp/e6a9a71047a03c977356b867d590800c/bosch-landing-kettle.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 52px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_air_purifier { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5eh4aYdhfsEO8K4SGyyMzl/ddf79874d30830c9302455336be82b38/bosch-landing-air-purifier.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 52px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_scale { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/scale.png); background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 0 0 54px; height: 40px; } .ic_hood { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/61KvJjR5KxA8WEpqrXvo4e/515a528da37958c89bc3a1021daada47/bosch-landing-hood.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 46px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_hob { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6XhQhbC6VkKZo1y8uW8WrJ/841d3d8b17bd5d855b3c848f46f8fb52/bosch-landing-hob.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 46px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_oven { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/Y8Q9wUiRI7un1EoKwpMwO/754b57107835dfcfe82887e53f4d80e3/bosch-landing-oven.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 46px 13px; height: 35px; margin-bottom: 15px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_dispenser { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2DXVmyNol4hr8H5vjqcfjM/fe36981a0231112734d12aeefa645e19/bosch-landing-water-dispenser.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 32px 0; height: 40px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_tv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/11Erc9ztlsUkTg2XbBmCPZ/c796688ded9b5b9b5dc5805e64a2d712/bosch-landing-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_smarttv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6xO2mDlwKdj0F5kxpaD14X/ed7159d0c315d5201f9165250d4b4d67/bosch-landing-smart-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } .ic_uhdtv { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2KylOaZanXkKee6XUjnwf9/3420e899a0f6ad3e56e6fec536a21408/bosch-landing-uhd-tv.png); background-position: 99.5% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 7px 50px 13px; height: 35px; filter: saturate(0) brightness(80%) contrast(92%); } </style> <div class="manufacture-info"> <div class="bosch--main-banner"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4QxQSorGxpif4qfTv0vqd0/a770c6d33a06702d88c7926c51a32fe3/electrolux-landing-banner-en.jpg?w=1000" alt="إلكترولكس - تفكير سويدي. معيشة أفضل | غسّالات صحون | غسّالات | مواقد | أفران"> </div> <div id="bosch-overlay" class="bosch-overlay"></div> <div class="brand-top--logo"> <div id="bosch-toggle-menu" class="bosch-toggle-menu"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4EmBU1EvmMdL0ESwL5od6P/14ce6faa14bef48545685cc6d6ac10c6/bosch-landing-menu.png"> </div> </div> <div class="bosch--main"> <div class="bosch--header"> <div class="bosch--header-text"> <h1>أسلوب حياة جديد، من أجلك.</h1> <p style="font-size: 17px;"> الأجهزة التي تريحك وتجعل منزلك مكانًا أفضل وعالمك أجمل لم تعد رفاهيّة. امنح منزلك لمسةً من التجديد واختر راحتك مع إلكترولكس. </p> <p><a class="nodec" href="https://redsea.com/ar/all-products/electrolux"><u>تسوّق جميع منتجات إلكترولكس</u><span class="round-arrow"><span class="right-arrow"></span></span></a></p> </div> </div> </div> <div class="brdr"> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding order1"> <h1 class="big">الغسيل</h1> <p class="small">يعتبر الغسيل عملاً روتينيًّا، ولكن مع الجهاز المناسب يصبح متعةً أكيدة. مع غسّالات الكترولكس، احصل على النظافة التي تستحقّها والراحة التي تحتاجها.</p> <p><a class="ic_front_loading" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/washing-machines/electrolux">الغسّالات</a></p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom order2"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2OUsuow8Z0Kslz49uhpQlp/22e6f56ce8b259d3d2cf85029c263b09/electrolux-landing-1.jpg?w=600" alt="الغسّالات"></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">غسّالات الصحون</h1> <p class="small">الأطباق اللمّاعة لم تعد حلمًا بعيدًا مع غسّالات الصحون من إلكترولكس التي تضمن لك الغسيل النظيف والآمن في كلّ مرّة، مهما زادت الحمولة.</p> <p><a class="ic_dishwasher" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/dishwashers/electrolux">غسّالات الصحون</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/7h9AAuFiCbpknJrM9gTh11/cfb3e75cde4cc05e66f54706c44417b6/electrolux-landing-2.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">الأجهزة المدمجة</h1> <p class="small">أجهزة أنيقة ومريحة واستخدامها ولا أسهل. هكذا نصف أجهزتنا المدمجة، ونضمن لمنزلك أسلوبًا مثاليًّا وراحة البال في المنزل.</p> <p><a class="ic_hood" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/built-in/hoods/electrolux">شفّاطات الأدخنة</a> </p> <p><a class="ic_hob" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/built-in/hobs/electrolux">المواقد</a></p> <p><a class="ic_oven" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/built-in/ovens/electrolux">الأفران</a></p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/nXDilwi4D08gJ56yUsXIJ/aa7d1ca039fc09e679576ebe167b93ac/electrolux-landing-03.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">الطبخ</h1> <p class="small">لا تتردّد بدعوة أحبّائك واستضافة جمعة كبيرة بفضل مواقد الكترولكس التي تضمن لك تجربةً محترفة، براحةٍ وسهولةٍ تامّة.</p> <p><a class="ic_gas_cooker" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/cookers/electrolux">مواقد الغاز</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6RwHYlHXP1FAGKHprMzv9r/1789366279075b9e2c416ecc84ba48d6/electrolux-landing-4.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">التنظيف</h1> <p class="small">النظافة ليست كلمة بالنسبة لنا، بل هي أمرٌ نسعى لتحقيقه كلّ يوم مع المكانس الكهربائيّة من إلكترولكس.</p> <p><a class="ic_vacuum_cleaner" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/vacuum-cleaners/electrolux">المكانس الكهربائيّة</a> </p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/60q2oqbmSgqGFRfScFxRi8/9aabeb43606d00742fa7432168f267b8/electrolux-landing-3.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">الأجهزة الصغيرة</h1> <p class="small">هل فكّرت يومًا ما الذي يجعل الأجهزة الصغيرة مطلوبة وموثوقة؟ تسوّق أجهزة الكترولكس الصغيرة اليوم واكتشف السبب!</p> <p><a class="ic_food_preparation" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/food-preparation/electrolux">محضّرات الطعام</a></p> <p><a class="ic_kettle" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/coffee-machines-and-kettles/kettles/electrolux">غلّايات</a> </p> <p><a class="ic_coffee_machine" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/coffee-machines-and-kettles/coffee-machines/electrolux">ماكينات القهوة</a></p> <p><a class="ic_air_purifier" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/air-purifier/electrolux">منقّيات الهواء</a></p> <p><a class="ic_iron" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/irons/electrolux">مكاوي</a></p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2teMXDysUxgquIOZF4DvEZ/19a52ce243d52a1ca163574b2f908dbf/electrolux-landing-5.jpg?w=600" alt=""></div> </div> <h1 class="big center caps">أجهزة إلكترولكس الأكثر رواجًا</h1> <div style="display: inline-block;"> <div class="half-block box33"><img src="https://redsea.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0413%2F1202%2F6777%2Fproducts%2FEK-EWF9025MQSA_763f21e5-7410-4327-a6b6-a5f17964856e.jpg%3Fv%3D1613569246&w=384&q=75" alt=""> <h1 class="big black">غسّالة إلكترولكس ألتيميت كير بالتعبئة الأماميّة بتقنيّة العناية بالبخار 9 كجم - باللون الفضّي </h1> <p><a href="https://redsea.com/ar/electrolux-ultimatecare-front-load-washer-with-vapour-care-technology-9kg-silver" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> <div class="half-block box33"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/products/ESF5542LOW__1_0a86ebef-c284-4dd4-8ed6-487acb1df802_1080x.jpg?v=1655902251" alt=""> <h1 class="big black">غسّالة صحون إلكترولكس قائمة بذاتها مع 13 موضعاً لأدوات المائدة مقاس 60 سم 6 برامج مع تقنيّة AirDry - باللون الأبيض</h1> <p><a href="https://redsea.com/ar/electrolux-free-standing-dishwasher-60cm-with-airdry-technology-6-program-13-place-settings-white" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> <div class="half-block box33"><img src="https://redsea.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0413%2F1202%2F6777%2Fproducts%2Fek-zspc2000-ek-zspc2000-image-ek-zspc2000_23f1c457-2e1c-4be3-88d2-651a8429600d.jpg%3Fv%3D1616325244&w=384&q=75" alt=""> <h1 class="big black">مكنسة كهربائيّة أسطوانيّة إلكترولكس بقوّة 2000 واط وبسعة 1.4 لتر - باللون الأزرق </h1> <p><a href="https://redsea.com/ar/electrolux-bagless-canister-vaccum-cleaner-1-4l-2000w-blue" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> </div> <h1 class="big center caps">مركز ردسي</h1> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box50 padding margin3"> <h1 class="big black">6 أشياء يجب البحث عنها في منقّي الهواء</h1> <p class="small">هل تسعى لخلق بيئة منزليّة صحّية؟ إذًا فأنت بحاجة إلى منقٍّ للهواء في المنزل. هل تصدّق أنّ جودة الهواء الداخلي في المنزل يمكن أن تكون أسوأ بأضعاف من الهواء الطلق؟ تشمل الأسباب الشائعة لسوء جودة الهواء في المنزل الملوّثات مثل منتجات التنظيف والانبعاثات من أنظمة التدفئة أو التبريد المركزيّة والوقود والغاز ومصادر الاحتراق الأخرى.</p> <p><a href="https://redsea.com/ar/6-things-to-look-for-in-an-air-purifier" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a></p> </div> <div class="half-block-right center box50 padding-bottom"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/articles/6-things-to-look-for-in-an-air-purifier.jpg?v=1616319220" alt=""></div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box50 padding"> <h1 class="big black">ما هي الخصائص الرئيسيّة التي يجب أن تفكّر بها قبل شراء غسّالة صحون </h1> <p class="small">ولّت أيّام فرك صينيّة الخبز لساعات لإزالة البقايا الملتصقة عنها، ولم يعد هناك خطر تكسير الأكواب عند غسلها في المغسلة، فلقد أصبحت الحياة أكثر راحةً بفضل التكنولوجيا الحديثة. وأحد الأجهزة الموجودة الآن في كلّ منزل والذي لا بديل عنه هو غسّالة الصحون.</p> <p><a href="https://redsea.com/ar/dishwasher-features-you-should-consider-before-buying" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a></p> </div> <div class="half-block-left center box50 padding-bottom"><img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0413/1202/6777/articles/what-are-the-main-features-of-a-dishwasher-that-you-should-consider-before-buying.jpg?v=1611208631" alt=""></div> </div> <div class="bottom-box"> <h1 class="big center blk">لمَ التسوّق من ردسي؟</h1><img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5jJ7DSRYHuAUiGZnrU65uX/4a1ba1187a5bf1c66c29711a07fe4d35/electrolux-landing-logos.png?w=600" alt=""> <p>ردسي جزءٌ من عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، الموزّع الوحيد في المملكة العربيّة السعوديّة لشركة إلكترولكس. يفهم خبراؤنا ومهندسونا المتمرّسون أجهزة إلكترولكس، لكي تطمئنّ إلى أنّ مشترياتك محميّة وأنّه سوف يتمّ الإجابة على تساؤلاتك بنصائح مهنيّة محترفة.</p> </div> </div> </div>