الأجهزة المنزلية من بوش - تقنية للحياة

<style> .manufacture-info { max-width: 1350px; width: 100%; margin: auto auto; display: block; background-color: #ffffff; font-size: 14px; letter-spacing: 0; position: relative; } .manufacture-info .full-block { width: 100%; margin: auto auto; text-align: center; } .manufacture-info .full-block img { max-width: 100%; margin-top: 20px; } .manufacture-info .half-block { display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-left { margin-left: 1%; display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-right { margin-right: 1%; float: right; display: inline-block; } .manufacture-info .box70 { width: 55%; } .manufacture-info .box30 { width: 38%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box50 { width: 45%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box33 { width: 30%; float: left; margin-left: 3% !important; margin-bottom: 40px; } .manufacture-info .box33 img { max-width: 80%; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .box33 h1 { font-size: 18px !important; line-height: 25px; } .manufacture-info .box33 ul { list-style: none; } .manufacture-info .box33 ul li { list-style: disc; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .half-block-left img, .manufacture-info .half-block-left img { max-width: 100%; } .padding { padding: 0px 0 40px 0; } .padding-top { padding: 40px 0 0 0; } .padding-top-20 { padding: 20px 0 0 0; } .padding-bottom { padding: 0 0 40px 0; } .padding-bottom-20 { padding: 0 0 20px 0; } .margin3 { margin-left: 3% !important; } .manufacture-info h1, .manufacture-info h1.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p { font-size: 14px; margin: 12px 0; text-align: right; } .manufacture-info p a, .manufacture-info p a:link { color: #095c9a; text-decoration: underline; font-size: 15px; text-align: right; } a.nodec { font-size: 1.8rem; text-decoration: none !important; } .manufacture-info .center { text-align: center; } .manufacture-info .left { text-align: left; } .manufacture-info .right { text-align: right; } .manufacture-info h1.big { font-size: 22px; color: #095c9a; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; } .manufacture-info h1.hashtag { font-size: 35px; color: #095c9a; margin-top: 8px; margin-bottom: 20px; text-align: center; } .manufacture-info h1.caps { text-transform: uppercase; font-size: 24px; margin-bottom: 30px; } .manufacture-info h1.small { font-size: 1.1rem; } .manufacture-info p.big { font-size: 22px; } .manufacture-info p.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p.small { font-size: 14px; color: #666; margin: 0px 0; text-align: right; } .manufacture-info h1.black { color: rgb(66, 66, 66); line-height: 26px; margin-bottom: 10px; } .brdr { border: 1px solid #e1e1e0; margin-top: 10px; padding-top: 20px; } @media screen and (max-device-width: 768px) { .manufacture-info .full-block { width: 97%; } .manufacture-info .half-block-left,.manufacture-info .half-block-right { width: 90% !important; float: none; display: block; text-align: left; margin: auto auto; } } .bosch-overlay { display: none; background-color: rgb(0, 0, 0, 0.0); width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 10; } .bosch--main { background-color: #fff; border: 1px solid #e1e1e0; padding: 20px 20px; } .bosch--main-banner { max-width: 100%; } .brand-top--logo { background-color: #F2F2F2; padding: 15px 22px; border: 1px solid #e1e1e0; display: none; position: relative; } .brand-top--logo ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: right; margin-left: 20px; line-height: 30px; } .brand-top--logo ul li a { color: #095c9a; text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 14px; } .brand-top--logo img { float: right; max-height: 30px; } .bosch--header-text { margin-left: 270px; margin-right: 10px; padding-top: 0px; } .bosch--header-text a, .bosch--header-text a:link { color: #003C69; text-decoration: none; font-weight: 600; } .bosch--header-text h1 { font-size: 20px; font-weight: 500; margin-bottom: 10px; color: #095c9a; line-height: 25px; } .bosch--header { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2Ua6GrHEzPlxDChVqO0mCa/74fd8d76f68da62df2c4765fadded703/bosch-landing-banner.png?w=1000); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; border-radius: 50px 0 0 0; padding-bottom: 10px; } .bosch--categories a { color: #3a3a3a; font-size: 13px; font-weight: 600; } .bosch--categories { width: 50%; float: left; margin-top: 10px; } .bosch--categories-contents h2 { font-size: 20px; } .bosch--odd { margin-right: 5px; } .bosch--even { margin-left: 5px; } .bosch--categories-text { padding: 30px; width: 55%; float: left; font-size: 17px; } .bosch--categories-text p { font-size: 16px; } .bosch--categories-grid { background-color: #f2f2f2; background-repeat: no-repeat; background-position-x: right; background-position-y: bottom; min-height: 415px; } .bosch--categories-grid.dishwasher { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/dishwasher-bg.png); } .bosch--categories-grid.laundry { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/laundry-bg.png?3231); } .bosch--categories-grid.refrigeration { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/ref-bg.png); } .bosch--categories-grid.cooking { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cooking-bg.png); } .bosch--categories-grid.cleaning { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/cleaning-bg.png); } .bosch--categories-grid.small-appliances { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/brand-pages/small-appliances-bg.png); } button.slick-prev.slick-arrow:after, button.slick-next.slick-arrow:after { content: ''; font-style: normal !important; font-weight: normal !important; font-variant: normal !important; text-transform: none !important; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; font-size: 15px; color: #000; } button.slick-prev.slick-arrow, button.slick-next.slick-arrow { display: inline-block; font-size: 0; border: 0; padding: 0; margin: 0; position: absolute; left: 10px; z-index: 2; background: transparent; margin-top: -5px; top: 50%; } button.slick-prev.slick-arrow { left: 10px; transform: rotate(180deg); } button.slick-next.slick-arrow { right: 10px; left: auto; } .slick-slide img { width: 100%; } .read-more, .read-more:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #095c9a; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .shop-now, .shop-now:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #095c9a; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); } .round-arrow { width: 20px; height: 20px; margin-left: 3px; background-color: #095c9a; border-radius: 50%; display: inline-block; vertical-align: middle; position: relative; } .round-arrow .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(130deg); -webkit-transform: rotate(130deg); position: absolute; left: 7px; top: 5px; } .bottom-box { padding: 3% 2%; margin: 3%; border-radius: 10px; text-align: center; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0px 20px 0 rgba(0,0,0,0.1) !important; } .bottom-box img{ margin-bottom:8px; max-width: 400px; display: initial; } .bosch-toggle-menu { display: none; } @media screen and (max-width: 1024px) { .bosch--header-text { margin-left: 405px; } } @media screen and (max-width: 991px) { .bosch--header-text { margin-left: 260px; } .bosch--header { background-position-x: -160px; } .bosch--header-text p:nth-child(2) { display: none; } .bosch--categories-grid { background-position: right -70px bottom 0; } .bosch--categories-text { width: 70%; } .bosch--main { padding: 0px; } .bosch--categories { margin-top: 2px; } .bosch--even { margin-left: 1px; } .bosch--odd { margin-right: 1px; } } @media screen and (max-width: 768px) { .redbox-carousel-slides .slick-list { padding: 0px !important; padding-top: 0px !important; } .bosch--categories-text { width: 100%; padding: 10px; } .bosch--categories-contents { padding: 20px; } .bosch--categories-text { padding: 20px; background-color: rgba(255,255,255, 0.85); min-height: 383px; } .bosch--categories-contents h2 { margin-top: 10px; } .bosch--header-text { margin-left: 150px; padding-bottom: 80px; } .bosch--header { background-size: cover; border-radius: 0; } .bosch--header-text { margin-left: 200px; } .bosch--header-text h1 { font-size: 24px; line-height: 32px; font-weight: normal; margin-bottom: 1.6rem; color: #095c9a; } .brdr { margin-top: 0px; } .manufacture-info h1.caps { text-align: right; margin-right: 3%; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px; } .padding { padding: 5px 0 5px 0; } .margin3 { margin: auto auto !important; } .bottom-box { padding: 7% 2%; } .manufacture-info h1.big { font-size: 24px; line-height: 30px; text-align: right; } .manufacture-info .box33 { width: 90% !important; margin: 0 2% 0 7% !important; } .manufacture-info .box33 h1, .manufacture-info .box50 h1 { font-size: 20px !important; } .manufacture-info .box50 img { padding-right: 4%; } .brand-top--logo ul { display: none; position: absolute; top: 35px; right: 12px; padding: 10px; background-color: #fff; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 0px 20px 0 rgba(0,0,0,0.8) !important; border-radius: 8px 0 8px 8px; z-index: 11; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: none; margin-right: 20px; line-height: 30px; border-bottom: dotted 1px #ccc; } .bosch-toggle-menu { right: 10px; top: 4px; max-width: 26px; position: absolute; display: block; } } @media screen and (max-width: 530px) { .bosch--categories { width: 100%; } } @media screen and (max-width: 480px) { .bosch--header-text { margin: 0; padding: 20px; background-color: rgba(255,255,255, 0.85); } .bosch--header { padding: 20px; } } .ic_front_loading { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2QP0Pocy3cfY1neTTOttrN/e5bba2d123b1bcfe3330467d7754a2cb/bosch-landing-front-loading.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 45px 0 ; height: 40px; } .ic_top_loading { background-image: url(images/bosch-landing-top-loading.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 38px 0 ; height: 40px; } .ic_dishwasher { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5n2Qbj1jo7L7oWOWQFtdZJ/e0a43ae2911fb2b50051e03492ff68a5/bosch-landing-dishwasher.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 12px 50px 0 ; height: 45px; } .ic_refrigerator { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/dCxtxPoGX0ffXvbCyWeN2/22d088a3f99df15680389515e6ab2719/bosch-landing-refrigerator.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 35px 0 ; height: 40px; } .ic_freezer { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/freezer.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 35px 0 ; height: 40px; } .ic_gas_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/42ESV2OwHXmui1kea4FdTx/2980618d0620d9b65cadcf9b4d1587d4/bosch-landing-gas-cooker.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 50px 0 ; height: 40px; } .ic_electric_cooker { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/1BX8JJcjdUJ8NbHbN20jPK/4196ed334e434f104af5a84f66fdb2e1/bosch-landing-electric-cooker.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 73px 0 ; height: 40px; } .ic_vacuum_cleaner { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/79aFi957vGamDTx5R5UNDU/19ea704c154679d53d226494a9cf4790/bosch-landing-vacuum-cleaner.png); background-position: 102% 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 32px 0 ; height: 40px; } .ic_food_preparation { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6FF4XDSvyqIsyQF0rtJFYe/ae33d71987b5d17ca60c3a2df87dbf1e/bosch-landing-food-preparation.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 62px 13px ; height: 35px; margin-bottom: 15px; } .ic_coffee_machine { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6mUdrfmzKWntEYFCKLSheB/3eaa6a84ca031eb45249fa555db09d54/bosch-landing-coffee-machine.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 54px 0 ; height: 40px; } .ic_iron { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/7hzCu63105s7c2Uzv7mbhw/543e7c02585e414cf6babb9cbb367130/bosch-landing-iron.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 54px 0 ; height: 40px; } .ic_scale { background-image: url(https://redsea.com/media/wysiwyg/campaigns/bosch-store/scale.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 54px 0 ; height: 40px; } .ic_hood { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/61KvJjR5KxA8WEpqrXvo4e/515a528da37958c89bc3a1021daada47/bosch-landing-hood.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 54px 0 ; height: 40px; } .ic_hob { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6XhQhbC6VkKZo1y8uW8WrJ/841d3d8b17bd5d855b3c848f46f8fb52/bosch-landing-hob.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 54px 0 ; height: 40px; } .ic_oven { background-image: url(https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/Y8Q9wUiRI7un1EoKwpMwO/754b57107835dfcfe82887e53f4d80e3/bosch-landing-oven.png); background-position: right 0; background-repeat: no-repeat; background-size: contain; display: block; padding: 10px 54px 0 ; height: 40px; } </style> <div class="manufacture-info"> <div class="bosch--main-banner"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2vVrBdzGu4OaZkzlC4ywmY/4f5f759cd898089c42b648bc261c2aba/bosch-landing-banner-ar.jpg?w=1000"/> </div> <div id="bosch-overlay" class="bosch-overlay"></div> <div class="brand-top--logo"> <div id="bosch-toggle-menu" class="bosch-toggle-menu"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4EmBU1EvmMdL0ESwL5od6P/14ce6faa14bef48545685cc6d6ac10c6/bosch-landing-menu.png"/> </div> <script> document.getElementById("bosch-toggle-menu").onclick = function() { document.getElementById("bosch-navigation-menu").style.display="block"; document.getElementById("bosch-overlay").style.display="block"; }; document.getElementById("bosch-overlay").onclick = function() { document.getElementById("bosch-navigation-menu").style.display="none"; document.getElementById("bosch-overlay").style.display="none"; }; </script> <ul id="bosch-navigation-menu" class="bosch-navigation-menu"> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/dishwashers/bosch">غسالات الأطباق </a> </li> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/washing-machines/bosch">غسالات الملابس </a> </li> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/refrigerators-and-freezers/refrigerators/bosch">الثلاجات</a> </li> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/cookers/bosch">محضرات الطعام </a> </li> <li><a href="https://redsea.com/ar/home-appliances/built-in/bosch">أجهزة مدمجة </a> </li> <li><a href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/vacuum-cleaners/bosch">مكانس كهربائية</a></li> <li><a href="https://redsea.com/ar/small-appliances/bosch">الأجهزة الصغيرة</a></li> </ul> </div> <div class="bosch--main"> <div class="bosch--header"> <div class="bosch--header-text"> <h1>من مبادئ بوش الأساسية هي تصميم وهندسة المنتجات التي تجعل الحياة اليومية أسهل قليلاً.</h1> <p> بداية بطهي الطعام إلى القيام بغسيل الملابس، وقد تم الاهتمام بجميع التفاصيل وكذلك تصميمها بعناية. لماذا لا تعزز منزلك بمجموعتنا من الأجهزة المنزلية ذات الجودة العالية؟ يمكنك الاختيار من بين الثلاجات أوالغسالات أوغسالات الأطباق، محضرات الطعام، أو المكانس الكهربائية والعديد من المنتجات الرائعة من بوش </p> <p><a class="nodec" href="https://redsea.com/ar/all-products/bosch"><u>تسوق كل منتجات بوش</u> <span class="round-arrow"> <span class="right-arrow"></span></span></a></p> </div> </div> </div> <h1 class="hashtag padding-top-20">LikeABosch#</h1> <iframe width="100%" height="415" class="padding-bottom-20" src="https://www.youtube.com/embed/b3XfoiIffbM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe> <div class="brdr"> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding order1"> <h1 class="big">غسالات الملابس</h1> <p class="small">توفير الطاقة، الهدوء، الأداء الفعال والاقتصادي أجهزة غسيل الملابس من بوش تم تصميمها لتقوم بأداء مثالي، مرة بعد أخرى.</p> <p><a class="ic_front_loading" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/washing-machines/bosch">غسالات ملابس</a></p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom order2"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4sgydzyfUl7oelJvIdasvV/7fcc5939017c187735fcf7dd53bc9e45/bosch-landing-1.png?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">غسالات الأطباق</h1> <p class="small">تعرف على أحدث غسالات الأطباق إذا كنت تريد أطباق نظيفة وخالية من الجراثيم بنسبة 99.9٪، مع استهلاك منخفض للطاقة الكهربائية، فإن خيارك الأفضل سيكون غسالة أطباق بوش.</p> <p><a class="ic_dishwasher" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/washing-and-cleaning/dishwashers/bosch">غسالات الأطباق</a> </p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/4u1Dpdi6ZMOf27xSc5AK70/5b638a17300c709da2126d6a26f1bdab/bosch-landing-2.png?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">الثلاجات</h1> <p class="small">يمكن أن تساعدك الثلاجة لتحافظ على طعامك صحياً وطازجاً مع ثلاجات بوش، وبفضل التكنولوجيا الذكية التي تنظم درجة الحرارة والرطوبة، سيستمر الطعام طازجاً لفترة أطول.</p> <p><a class="ic_refrigerator" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/refrigerators-and-freezers/refrigerators/bosch">ثلاجات</a></p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6MsaWLANF8M80R7XXfOtNv/d8f67f1014915f5d6db853fda47b2e93/bosch-landing-3.png?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">أجهزة مدمجة</h1> <p class="small">الميكرويف المدمج، محضرات القهوة، غسالات الأطباق، الأفران والمواقد، اختر من بين مجموعة واسعة من المنتجات. </p> <p><a class="ic_hood" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/built-in/hoods/bosch">شفاطات أدخنة </a></p> <p><a class="ic_hob" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/built-in/hobs/bosch">مواقد مدمجة </a></p> <p><a class="ic_oven" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/built-in/ovens/bosch">أفران مدمجة </a></p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/1pqSlRQLs7wehFK15Q6B3A/06395b9a0c5c92a59628ef23d87e9a42/bosch-landing-4.png?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">محضرات الطعام </h1> <p class="small">تعرف على أفضل الأجهزة في تحضير الطعام الهندسة الدقيقة والتصميم المتطور والأداء المتفوق، جميعها عوامل مساعدة لإنجاح الطهي. </p> <p><a class="ic_gas_cooker" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/cookers/gas-cookers/bosch">أفران غاز</a></p> <p><a class="ic_electric_cooker" href="https://redsea.com/ar/home-appliances/cookers/electric-cookers/bosch">أفران كهربائية</a></p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/6IcwM9Har8kwMHRHPZytvV/23724f08dc04702c247fce2ab51cbcd0/bosch-landing-5.png?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box30 padding margin3"> <h1 class="big">أجهزة التنظيف</h1> <p class="small">أداء مثالي مكانس كهربائية ذات وزن خفيف وأداء قوي، وتنظيف شامل ومناسب لكل الأوقات. </p> <p><a class="ic_vacuum_cleaner" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/vacuum-cleaners/bosch">مكانس كهربائية</a></p> </div> <div class="half-block-right center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5G2oBaMrTaLwKMsiBxjgVL/299bb7f32d8f25362bc17d94e0918825/bosch-landing-6.png?w=600" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box30 padding"> <h1 class="big">الأجهزة الصغيرة </h1> <p class="small">تمنحك الأداء الذي تريده إعداد الأطباق اللذيذة بكل سهولة، وذلك بفضل الوظائف المتعددة للأجهزة الصغيرة. </p> <p><a class="ic_food_preparation" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/food-preparation/bosch">محضرات الطعام </a></p> <p><a class="ic_coffee_machine" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/coffee-machines-and-kettles/bosch">محضرات قهوة و غلايات مياه </a></p> <p><a class="ic_iron" href="https://redsea.com/ar/small-appliances/home-living/irons/bosch">أجهزة كوي </a></p> </div> <div class="half-block-left center box70 padding-bottom"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/DjT8Hl1xE47XEhpwe0B27/d8a4431c0132b71e6f8bd2d3c272dd3f/bosch-landing-7.png?w=600" alt="" /> </div> </div> <h1 class="big center caps">أجهزة بوش الأكثر رواجًا</h1> <div style="display: inline-block;"> <div class="half-block box33"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/5hcm32Da62RAhVfBBQdrNz/3055cf59f46b6145149269f864221051/bosch-landing-product2.jpg?w=500" alt="" /> <h1 class="big black">بوش السلسلة 6 غسالة أوتوماتيكية تعبأ من الأمام، بسعة 9 كجم، تقنية الأكسجين المفعّل، اللون أبيض </h1> <p> <ul> <li> تقنيّة ActiveOxygen (الأكسجين المفعّل) - تقضي على 99.99% من الجراثيم وتضمن نظافة خالية من الروائح من دون استخدام الماء</li> <li> نظام ™EcoSilence Drive: موفّر للطاقة بشكلٍ كبير وهادئ في التشغيل</li> <li> نظام AllergyPlus: تمّ تطويره خصّيصاً لتلبية احتياجات ذوي الحساسيّة والبشرة الحسّاسة</li> <li> نظام SpeedPerfect: ينظّف بالكامل في وقتٍ أقل بنسبة تصل إلى 65%</li> </ul> </p> <p><a href="https://redsea.com/ar/bosch-serie-6-front-loading-washing-machine-9kg-white" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> <div class="half-block box33"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/3PREIKJziKXC0rtyGDSziE/c0ded1f64db4544e3efa8c5edf44328d/bosch-landing-product1.png?w=500" alt="" /> <h1 class="big black">ثلاجة بوش بفريزر سفلي سعة 682 لتر مع ميزة منع تجمع الثلج بتقنية فيتا فريش </h1> <p> <ul> <li>آلية التحكم في الرطوبة قابلة للتعديل مع تقنية "فيتا فريش" للحفاظ على الأطعمة طازجة</li> <li> إستخدام متعدد الوظائف نظام متعدد لتدفق الهواء، وصندوق كبير لحفظ الأطعمة</li> <li> شاشة LCD إلكترونية مع وظيفة ضبط مختلف الإعدادات</li> <li> آلية ضبط الرطوبة قابلة للتعديل</li> <li> آلية التحكم في درجة الحرارة قابلة للتعديل</li> <li> يمكنك خلع الدرج بسهولة لتوفير بعض المساحة</li> <li> على نحو موقع مثالي ضوء جانبي LED وضوء سبوت LED</li> </ul> </p> <p><a href="https://redsea.com/ar/bosch-refrigerator-with-bottom-freezer-619-liters-nofrost-vitafresh-inox" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> <div class="half-block box33"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/2zVtB47avgM1aWj0tn85AA/c14816ec9ceb8bbc20c4b3f1b24d2273/bosch-landing-product3.png?w=500" alt="" /> <h1 class="big black">غسّالات صحون قائمة بذاتها من بوش من السلسلة 6 مع 13 طقماً، مقاس 60 سم، اللون إينوكس فضّي </h1> <p> <ul> <li>13 طقماً، استهلاك الماء: 10.4 لتر</li> <li> VarioDrawer: مساحة أكبر في الدرج الثالث</li> <li> VarioSpeed Plus: يتم الشطف بشكل أسرع بثلاث مرّات مع التنظيف والتجفيف الأمثل</li> <li> تنظيف الزجاجيّات على 40 درجة مئويّة: برنامج وقائي لتنظيف وتجفيف الزجاج برفق</li> <li> AquaStop: ضمان مدى الحياة بنسبة 100٪ للتلف الناتج عن الماء</li> <li> محرّك EcoSilence: قوي، متين، هادئ وفعّال</li> </ul> </p> <p><a href="https://redsea.com/ar/bosch-serie-6-free-standing-dishwasher-13-place-settings-60cm-silver-inox" target="_blank" class="shop-now">تسوق الآن <span class="right-arrow"></span></a></p> </div> </div> <h1 class="big center caps">مركز ردسي</h1> <div class="half-block"> <div class="half-block-left right box50 padding margin3"> <h1 class="big black">شرح تقنيّة الجرعات الذكيّة من بوش، i-DOS </h1> <p class="small">من المعروف أنّ بوش هي الرائدة في ما يتعلّق بغسيل الملابس. لقد جعلت تقنيّة بوش المستخدمة في غسّالات الملابس من عمليّة الغسيل مهمّة سهلة. وهي تقدّم مجموعة متنوّعة من المنتجات للمستهلكين الأذكياء الراغبين في القيام باستثمارٍ سليم. </p> <p><a href="https://redsea.com/ar/bosch-i-dos-intelligent-dosing-technology-explained" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a></p> </div> <div class="half-block-right center box50 padding-bottom"> <img src="https://redsea.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0413%2F1202%2F6777%2Farticles%2Fbosch-i-dos-intelligent-dosing-technology-explained_70f07727-a36b-4d21-8bf1-b773bb430c1d.jpg%3Fv%3D1610615648&w=384&q=75" alt="" /> </div> </div> <div class="half-block"> <div class="half-block-right right box50 padding"> <h1 class="big black">تقنيّة الأكسجين المفعّل من بوش – بالتفاصيل </h1> <p class="small">الأكسجين المفعّل هو مصطلح يستخدم على نطاق واسع من قبل العديد من العلامات التجاريّة لتصنيع الأجهزة المنزليّة. عندما يتعلّق الأمر بالغسيل، فإنّ استخدام الأكسجين المفعّل يساعد في القضاء على الأوساخ وكذلك تعقيم الملابس بمساعدة الأكسجين على شكل الأوزون. لقد سمعنا جميعاً عن طبقة الأوزون التي تحمي كوكبنا. وكذلك، عند استخدامه في الغسيل، فإنّ هذا الأوزون يحمينا من خلال القضاء على جميع البكتيريا الموجودة في ملابسنا. </p> <p><a href="https://redsea.com/ar/bosch-active-oxygen-technology-explained" target="_blank" class="read-more">قراءة المزيد</a></p> </div> <div class="half-block-left center box50 padding-bottom"> <img src="https://redsea.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.shopify.com%2Fs%2Ffiles%2F1%2F0413%2F1202%2F6777%2Farticles%2Fbosch-active-oxygen-technology-explained.jpg%3Fv%3D1612864293&w=384&q=75" alt="" /> </div> </div> <div class="bottom-box"> <h1 class="big center">لمَ التسوّق من ردسي؟</h1> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/Pq4vQnGEUecm5750BuMYk/77e488698127f5cac7705f6503c82a21/bosch-landing-logos.png?w=600" alt=""/> <p>ردسي جزءٌ من عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، الموزّع الحصري والشريك المعتمد الوحيد في المملكة العربيّة السعوديّة لشركة بوش. يفهم مهندسونا المتمرّسون تقنيّة بوش لكي تطمئنّ إلى أنّ مشترياتك محميّة. </p> </div> </div> </div>