برنامج التسويق بالعمولة

<style> .manufacture-info { max-width: 1350px; width: 100%; margin: auto auto; display: block; background-color: #ffffff; font-size: 14px; position: relative; } .manufacture-info .full-block { width: 100%; margin: auto auto; text-align: center; } .manufacture-info .full-block img { max-width: 100%; margin-top: 20px; } .manufacture-info .half-block { display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-left { margin-left: 1%; display: inline-block; } .manufacture-info .half-block-right { margin-right: 1%; float: right; display: inline-block; } .manufacture-info .box70 { width: 50%; } .manufacture-info .box30 { width: 40%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box50 { width: 45%; margin-right: 3% !important; } .manufacture-info .box33 { width: 30%; float: left; margin-left: 3% !important; margin-bottom: 40px; } .manufacture-info .box33 img { max-width: 80%; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .box33 h1 { font-size: 18px !important; line-height: 25px; } .manufacture-info .box33 ul { list-style: none; } .manufacture-info .box33 ul li { list-style: disc; margin-bottom: 10px; } .manufacture-info .half-block-left img, .manufacture-info .half-block-left img { max-width: 100%; } .padding { padding: 0px 0 40px 0; } .padding-top { padding: 40px 0 0 0; } .padding-bottom { padding: 0 0 40px 0; } .margin3 { margin-left: 3% !important; } .manufacture-info h1, .manufacture-info h1.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p { font-size: 14px; margin: 12px 0; } .manufacture-info p a, .manufacture-info p a:link { color: #212b36; text-decoration: underline; font-size: 15px; } a.nodec { font-size: 1.8rem; text-decoration: none !important; } .manufacture-info .center { text-align: center; } .manufacture-info .left { text-align: left; } .manufacture-info .right { text-align: right; } .manufacture-info h2.big { color: #5a5a61; margin-bottom: 3px; font-size: 22px; } .manufacture-info h1.big { font-size: 28px; color: #212b36; margin-bottom: 5px; } .manufacture-info h1.caps { text-transform: uppercase; font-size: 24px; margin-bottom: 30px; } .manufacture-info h1.small { font-size: 1.1rem; } .manufacture-info p.big { font-size: 22px; } .manufacture-info p.medium { font-size: 15px; } .manufacture-info p.small { font-size: 16px; color: #666; margin: 0px 0; } .manufacture-info h1.black { color: rgb(66, 66, 66); line-height: 32px; margin-bottom: 10px; margin-top: 6px !important; } .brdr { border: 1px solid #e1e1e0; margin-top: 10px; padding-top: 20px; } @media screen and (max-device-width: 768px) { .manufacture-info .full-block { width: 97%; } .manufacture-info .half-block-left, .manufacture-info .half-block-right { width: 90% !important; float: none; display: block; text-align: right; margin: auto auto; } } .bosch-overlay { background-color: rgb(0, 0, 0, 0.0); width: 100%; height: 100%; line-height: 20px; } .bosch--main { background-color: #fff; border: 1px solid #e1e1e0; padding: 20px 20px; } .bosch--main-banner { max-width: 100%; } .brand-top--logo { background-color: #F2F2F2; padding: 15px 22px; border: 1px solid #e1e1e0; display: none; position: relative; } .brand-top--logo ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: left; margin-right: 20px; line-height: 30px; } .brand-top--logo ul li a { color: #095c9a; text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 14px; } .brand-top--logo img { float: right; max-height: 30px; } .bosch--header-text { margin-right: 10px; padding-top: 0px; } .bosch--header-text a, .bosch--header-text a:link { color: #003C69; text-decoration: none; font-weight: 600; } .bosch--header-text h1 { font-size: 20px; font-weight: 500; margin-bottom: 10px; color: #313441; line-height: 25px; } .bosch--header { background-image: url(images/bosch-landing-banner.png?w=1000); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; border-radius: 15px; padding-bottom: 10px; } .bosch--categories a { color: #3a3a3a; font-size: 13px; font-weight: 600; } .bosch--categories { width: 50%; float: left; margin-top: 10px; } .bosch--categories-contents h2 { font-size: 20px; } .bosch--odd { margin-right: 5px; } .bosch--even { margin-left: 5px; } .bosch--categories-text { padding: 30px; width: 55%; float: left; font-size: 17px; } .bosch--categories-text p { font-size: 16px; } .bosch--categories-grid { background-color: #f2f2f2; background-repeat: no-repeat; background-position-x: right; background-position-y: bottom; min-height: 415px; } button.slick-prev.slick-arrow:after, button.slick-next.slick-arrow:after { content: ''; font-style: normal !important; font-weight: normal !important; font-variant: normal !important; text-transform: none !important; speak: none; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; font-size: 15px; color: #000; } button.slick-prev.slick-arrow, button.slick-next.slick-arrow { display: inline-block; font-size: 0; border: 0; padding: 0; margin: 0; position: absolute; left: 10px; z-index: 2; background: transparent; margin-top: -5px; top: 50%; } button.slick-prev.slick-arrow { left: 10px; transform: rotate(180deg); } button.slick-next.slick-arrow { right: 10px; left: auto; } .slick-slide img { width: 100%; } .read-more, .read-more:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #ec1c24; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 0px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .shop-now, .shop-now:hover { display: inline-block; margin: 15px 0; background: #095c9a; color: #ffffff !important; font-weight: 700; border-radius: 5px; padding: 10px 15px; text-decoration: none !important; } .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } .round-arrow { width: 20px; height: 20px; margin-left: 5px; background-color: #212b36; border-radius: 50%; display: inline-block; vertical-align: bottom; position: relative; } .round-arrow .right-arrow { border: solid #fff; border-width: 0 3px 3px 0; display: inline-block; padding: 3px; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); position: absolute; left: 4px; top: 5px; } .bottom-box { padding: 3% 2% 1%; margin: 30px 0; border-radius: 10px; text-align: center; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; } .bottom-box img { margin-bottom: 8px; max-width: 400px; display: initial; } .bosch-toggle-menu { display: none; } @media screen and (max-width: 1024px) { .bosch--header-text { margin-left: 405px; } } @media screen and (max-width: 991px) { .bosch--header-text { margin-left: 260px; } .bosch--header { background-position-x: -160px; } .bosch--header-text p:nth-child(2) { display: none; } .bosch--categories-grid { background-position: right -70px bottom 0; } .bosch--categories-text { width: 70%; } .bosch--main { padding: 0px; } .bosch--categories { margin-top: 2px; } .bosch--even { margin-left: 1px; } .bosch--odd { margin-right: 1px; } } @media screen and (max-width: 768px) { .redbox-carousel-slides .slick-list { padding: 0px !important; padding-top: 0px !important; } .bosch--categories-text { width: 100%; padding: 10px; } .bosch--categories-contents { padding: 20px; } .bosch--categories-text { padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); min-height: 383px; } .bosch--categories-contents h2 { margin-top: 10px; } .bosch--header-text { padding-bottom: 80px; } .bosch--header { background-size: cover; border-radius: 0; } .bosch--header-text h1 { font-size: 24px; line-height: 32px; font-weight: normal; margin-bottom: 1.6rem; color: #095c9a; } .brdr { margin-top: 0px; } .manufacture-info h1.caps { text-align: left; margin-left: 7%; margin-top: 20px; margin-bottom: 30px; } .padding { padding: 5px 0 5px 0; } .margin3 { margin: auto auto !important; } .bottom-box { padding: 7% 2%; } .manufacture-info h1.big { font-size: 24px; line-height: 30px; } .manufacture-info .box33 { width: 90% !important; margin: 0 2% 0 7% !important; } .manufacture-info .box33 h1, .manufacture-info .box50 h1 { font-size: 30px !important; } .manufacture-info .box50 img { padding-right: 4%; } .brand-top--logo ul { display: none; position: absolute; top: 34px; left: 12px; padding: 10px; background-color: #fff; box-shadow: 0 0px 0px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 0px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.8) !important; border-radius: 0 8px 8px 8px; z-index: 11; } .brand-top--logo ul li { list-style: none; float: none; margin-right: 20px; line-height: 30px; border-bottom: dotted 1px #ccc; } .bosch-toggle-menu { left: 10px; top: 4px; max-width: 26px; position: absolute; display: block; } } @media screen and (max-width: 530px) { .bosch--categories { width: 100%; } } @media screen and (max-width: 480px) { .bosch--header-text { margin: 0; padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85); } .bosch--header { padding: 20px; } } .euForm { margin-top: 20px; } .euForm div { margin-top: 12px; } .euInput { font: inherit; color: currentColor; width: 92%; max-width: 300px; border: 0; height: 1.1876em; margin: 0; display: block; padding: 14px 10px; border-radius: 5px; border-left: solid 5px #f2f4f8; min-width: 0; background: #f2f4f8; box-sizing: content-box; letter-spacing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; } select{ appearance: none !important; text-align: right !important; text-align-last: right !important; } .euTc li { margin-bottom: 10px; } .btn{ margin-top: 7px; float: right !important; } #euStatus{ text-align: right; } .euSuccess{ color: #029a00; } .euError{ color: #ff0000; } table.prizes { border-collapse: collapse; width: 100%; } table.prizes td { border: 1px solid #dddddd; padding: 12px 10px; font-weight: 500; } .shopnow{ margin-top: 25px; margin-bottom: 30px; font-size: 18px; padding: 14px 90px; background-color: #212b36; line-height: 20px; letter-spacing: -0.22px; color: #fff; min-width: 128px; min-height: 40px; border: 1px solid #000; border-radius: 40px; font-weight: 600; text-align: center; transition: all 250ms ease; } </style> <div class="manufacture-info"> <div id="bosch-overlay" class="bosch-overlay">مرحبا بكم في برنامج التسويق بالعمولة! نحن متحمسون لانضمامك إلى فريقنا وتصبح شريكًا في الترويج لعلامتنا التجارية. من خلال الانضمام إلى برنامجنا، ستتاح لك الفرصة لكسب عمولات على أي مبيعات يتم تحقيقها من خلال قسيمة التسويق الخاصة بك. بصفتك شريك ، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعتنا الواسعة من المنتجات والعروض الترويجية مما يتيح لك الترويج بسهولة وكسب العمولات على المبيعات التي تتم من خلال قسيمتك. من خلال الانضمام إلى برنامجنا ، ستتمكن من كسب دخل إضافي مع الترويج لعلامة تجارية تؤمن بها. ونحن نتطلع إلى العمل معك ومساعدتك على النجاح كشريك. </div> <div class="bosch--main-banner"> <img src="https://images.ctfassets.net/9xrxa4odowze/RBA0Oznt6s1P1Q1DaLxZN/d78bcf84d269325127ea392ce144b0f1/affiliate.jpg" /> </div> <div class="bottom-box"> <div class="full-block"> <div class="half-block-right right box30"> <h1 class="big">برنامج التسويق بالعمولة</h1> <p class="medium" style="font-weight: 500"> شارك معنا واكسب عمولات على كل عملية شراء </p> </div> <div class="half-block-left right box70 padding-bottom"> <div class="euForm"> <div> <input type="text" id="euFirstName" name="euFirstName" class="euInput" placeholder="* الاسم الاول" /> </div> <div> <input type="text" id="euLastName" name="euLastName" class="euInput" placeholder="* الاسم الأخير" /> </div> <div> <input type="text" id="euEmail" name="euEmail" class="euInput" placeholder="* البريد الإلكتروني" /> </div> <div> <input type="text" id="euMobile" name="euMobile" class="euInput" placeholder="* رقم الجوال" /> </div> <div> <input type="text" id="euCity" name="euCity" class="euInput" placeholder="المدينة" /> </div> <div> <select id="euChannel" name="euChannel" class="euInput"> <option value="">* أختر قناة العرض</option> <option value="Website">موقع الكتروني</option> <option value="Facebook">فيسبوك</option> <option value="Instagram">انستقرام</option> <option value="Twitter">تويتر</option> <option value="TikTok">تيك توك</option> <option value="Snapchat">سناب شات</option> </select> </div> <div> <input type="text" id="euURL" name="euURL" class="euInput" placeholder="* رابط الصفحة أو أسم المستخدم " /> </div> <div> <input type="text" id="euPaypal" name="euPaypal" class="euInput" placeholder="* حساب Paypal" /> </div> <div id="euPrice"></div> <div id="euStatus"></div> <div> <input type="hidden" id="euGID" name="euGID" value="AKfycbwISZ242m5Gttmnxt6oL6-TVXE2WzLGdQPI2RMR0Ab7zF93eFr2WsFZgyETEWYbJhJW" /> <button type="submit" id="euBtn" class="btn btn--primary"> إرسال</button> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="full-block right" style="margin-bottom: 45px; background: rgb(245, 245, 245); padding: 20px" > <h1 class="big">أسئلة شائعة </h1> <ul class="euTc"> <li> <h4>كيف يعمل برنامج التسويق بالعمولة؟</h4> <p> يعمل برنامج التسويق بالعمولة الخاص بنا من خلال تزويدك بكوبون، وعندما يقوم أحد العملاء باستخدام القسيمة ويقوم بعملية شراء مؤكدة، سوف تكسب عمولة على هذا البيع. </p> </li> <li> <h4>كيف أتتبع تقدمي وأرباحي؟</h4> <p> نحن نقدم تتبعًا تفصيليًا وتقارير للشركاء المسجلين بالبرنامج، بحيث يمكنك بسهولة مراقبة تقدمك وارباحك. </p> </li> <li> <h4>كيف يتم الدفع لي؟</h4> <p> يتم دفع العمولة لحساب PayPal الخاص بك شهرياً. </p> </li> <li> <h4>ما هو معدل العمولة؟</h4> <p> تبلغ نسبة العمولة 3.5٪ للأجهزة و التلفزيونات والمكيفات التابعة لوكالة عبد اللطيف جميل (توشيبا - شارب - وايت وستنجهاوس - دورا - إلكترولوكس - بوش - باناسونيك) ، 1.5٪ للأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، إلخ. </p> </li> <li> <h4>كيف أتقدم بطلب لبرنامج التسويق بالعمولة؟</h4> <p> يمكنك التقدم إلى البرنامج التابع عن طريق ملء نموذج الطلب على موقعنا، بمجرد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتمكن من الوصول إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. </p> </li> <li> <h4>هل يمكنني الترويج لمنتجاتك على موقع الويب الخاص بي ووسائل التواصل الاجتماعي؟</h4> <p> نعم ، يمكنك الترويج لمنتجاتنا على موقع الويب الخاص بك ووسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك من خلال قنوات أخرى عبر الإنترنت مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني ، ومنشورات المدونات ، والمزيد. </p> </li> <li> <h4>هل هناك أي تكلفة للانضمام إلى برنامج التسويق بالعمولة؟</h4> <p> لا ، لا توجد تكلفة للانضمام إلى برنامج التسويق بالعمولة الخاص بنا. </p> </li> <li> <h4>هل توجد أي قيود على من يمكنه الانضمام إلى برنامج التسويق بالعمولة؟</h4> <p> يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل ولديك موقع ويب صالح أو وجود عبر الإنترنت للانضمام إلى برنامج التسويق بالعمولة الخاص بنا. </p> </li> <li> <h4>هل هناك شروط وأحكام خاصة بالبرنامج؟</h4> <p> نعم ، يخضع برنامج التسويق بالعمولة الخاص بنا للشروط والأحكام الخاصة بنا، والتي سيُطلب منك مراجعتها وقبولها قبل الانضمام إلى البرنامج. </p> </li> </ul> </div> </div>